Goede Praktijk

Goede praktijk voor onthaal van nieuwe medewerkers

Bij Danone in Rotselaar worden nieuwe werknemers minstens zes weken lang intensief getraind en opgevolgd. En daar hoort ook een uitgebreid stuk opleiding en sensibilisering rond welzijn op het werk bij. Ook werknemers die van functie veranderen, uitzendkrachten en jobstudenten moeten de onthaalprocedure doorlopen.

Veiligheid in de uitzendsector: het preventiebeleid bij Tempo-Team

Recent haalde uitzendbedrijf Tempo-Team de pers met berichten over de goede score op het vlak van arbeidsongevallen. Terwijl het aantal arbeidsongevallen bij de Belgische uitzendbedrijven gemiddeld met 11% afnam in 2012, was de daling bij Tempo-Team dubbel zo groot (-22,5%). Hoe werkt het preventiebeleid bij Tempo-Team?

Thuishulp in de praktijk

Thuishelpers krijgen te maken met specifieke risico's. Dat vergt een aangepaste opleiding van de thuishelpers maar ook een sensibilisering van de gebruikers. EkoServices brengt dit in praktijk.

Uitzendkrachten en veiligheidscultuur bij McBride

Fabrikant van schoonmaak- en lichaamsverzorgingsproducten McBride in Ieper schakelt jaarlijks zo’n 40 uitzendkrachten en 300 jobstudenten in. Om hen zo snel mogelijk te integreren in het bedrijf werkt McBride samen met uitzendkantoor Tempo Team. Samen hebben ze een onthaalbeleid uitgewerkt waarbij ook getracht wordt goede werkkrachten voor langere tijd aan McBride te binden.

Een preventiebeleid met aandacht voor iedereen

copyright Van Gansewinkel PreventFocus

In het kader van de Europese campagne “Een gezonde werkplek: goed voor jou en voor de zaak” (risicoanalyse) zet het bedrijf Van Gansewinkel de deuren open van zijn transport- en sorteercentrum in Wandre. Het bedrijf is een voorbeeld van goede praktijken en men is er trots dat in 2008 geen enkel ongeval gebeurd is. Het geheim: een sterke link tussen werk en veiligheid.

Lonende samenwerking Arcelor/Manpower: één jaar zonder ongevallen voor uitzendkrachten

De statistieken laten er geen twijfel over bestaan: jonge werknemers en uitzendkrachten zijn bijzonder kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Dit geldt des te meer in een gevaarlijke sector zoals de staalnijverheid. In de regio Luik heeft het uitzendbedrijf Manpower mooie resultaten bereikt: een volledig jaar zonder ongevallen voor de uitzendkrachten die tewerkgesteld waren bij Arcelor. Zo’n prestatie valt natuurlijk niet uit de lucht. Het is de vrucht van een solide samenwerking tussen werknemer en gebruiker. Een gesprek met Jean-Pierre Laixheau, preventieadviseur-ergonoom op de afdeling risicomanagement bij Arcelor, en Linda Hendrickx, Health & Safety manager bij Manpower

Veiligheid uitzendkrachten: Tènce maakt er werk van

Uitzendkrachten vormen een risicogroep als het over arbeidsongevallen gaat. Maar aan ongevallen is iets te doen, en wel met eenvoudige acties. Chantal Coene, preventieadviseur bij Tènce, en Gert Brion, van de verzekeringsmaatschappij Axa, overlopen het scenario dat bij Tènce voor een kentering heeft gezorgd.