Wetgeving

Manueel hanteren van lasten voorkomen of beperken

Het manueel hanteren van lasten is in sommige sectoren onvermijdelijk. Toch moet een werkgever er alles aan doen om de risico’s dat dit met zich meebrengt uit te schakelen of tot een minimum te herleiden. Het volgende stappenplan helpt je een eind op weg.

Pilootproject ergonomische interventie bij rugziekten

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) heeft sinds begin 2013 de mogelijkheid heeft om pilootprojecten op te zetten rond beroepsgebonden aandoeningen. Begin mei 2013 werd dan een eerste project aangekondigd.

Mechanische trillingen, rugaandoeningen en rechten

Het Koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de rechten van de getroffenen aangetast door rugaandoeningen te wijten aan de blootstelling aan mechanische trillingen is verschenen in het Belgisch Staatstblad van 8 maart 2007. Het voert artikel 36 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, uit.