Artikel

Psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen nemen toe

Het rapport over de arbeidsomstandigheden in België laat zowel positieve als negatieve ontwikkelingen zien: psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen nemen toe, kwaliteit van werk gaat achteruit maar de kwaliteit van tewerkstelling stijgt.

MSA-Toolkit voor jongeren

In Groot-Brittannië meer dan 2,8 miljoen mensen jonger dan 35 hebben een of andere musculoskeletale aandoening. Een aantal instellingen hebben de handen in elkaar geslagen om een toolkit te maken voor werkgevers en opleidingsinstellingen waarmee ze jongeren kunnen ondersteunen.

MSA in de bouwsector: evolutie tussen 2010 en 2017 in Frankrijk

In Frankrijk werd een studie uitgevoerd over de evolutie van de risicofactoren voor musculoskeletale aandoeningen (MSA) bij werknemers in de bouwsector tussen 2010 en 2017. De resultaten van die studie tonen aan dat de preventiemaatregelen gericht moeten zijn op specifieke subsectoren en ook betrekking moeten hebben op de werknemers van kleine ondernemingen.

ILO en WHO: aanbevelingen voor veilig en productief telewerk

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelden samen een verslag op met aanbevelingen voor veilig en productief telewerk.

Welzijn op het werk: actieplan 2022-2027

Op 24 maart 2022 werd een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (2022-2027) gelanceerd. Het omschrijft de doelstellingen die in de komende jaren bereikt moeten worden op het vlak van welzijn op het werk.

Twee nieuwe tools voor preventie van MSA op het werk

De FOD Werkgelegenheid stelt twee nieuwe gratis tools beschikbaar om MSA op de werkplek aan te pakken:
  • Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA: Aan de hand van deze tool kan de interne preventieadviseur het bestaande preventiebeleid rond MSA onder de loep nemen en een actieplan opstellen.
  • Knipperlichtentool ergonomie en de preventie van MSA: Dit Excelbestand bevat verschillende indicatoren (knipperlichten) die helpen na te denken over het ergonomiebeleid, de preventie van MSA, de stand van zaken, het cijfermateriaal en de prioriteiten. De tool wordt het best ingevuld door een stuurgroep met alle actoren die betrokken zijn bij dit preventiebeleid (werknemersvertegenwoordigers, interne preventieadviseur, hr-dienst, preventieadviseur ergonomie, …).
 
 

Rapport over risico’s in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Een rapport van EU-OSHA beschrijft de risico’s waarmee werknemers in de gezondheids- en sociale zorg te maken krijgen. De onderzoekers baseerden zich daarvoor op de gegevens uit de drie ESENER-enquêtes. Wat zijn de tendensen op het gebied van veiligheid en gezondheid in de sector? Wat zijn met name de ergonomische en psychosociale risico’s?

Nieuwe module op preventievanmsa.be

De sensibiliserings- en preventiewebsite rond musculoskeletale aandoeningen preventievanmsa.be werd aangevuld met de nieuwe module ‘Preventie van MSA’, die tal van goede praktijken bevat.

Exoskeletten: wondermiddel of illusie?

In een lezing aan het IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail), die plaatsvond op 15 juni 2021, maakt een Canadese ergonoom de balans op van het onderzoek naar exoskeletten en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA’s). Hij belichtte de gekende kortetermijneffecten, ging dieper in op de nog onbeantwoorde vragen en wees op een reeks aandachtspunten waarmee men rekening moet houden. 

Checklist voor het gebruik van exoskeletten

De DGUV (Duitse verzekeringsmaatschappij voor arbeidsongevallen en beroepsziekten) en de BGHM (Duitse verzekeringsmaatschappij voor arbeidsongevallen en beroepsziekten in de hout- en metaalsector) hebben een checklist opgesteld voor het gebruik van exoskeletten.