Werknemersinformatie

Afgezonderd werk: wanneer je niet gezien of gehoord kan worden

Wie afgezonderd werkt, voert een taak uit in een werkomgeving waar hij niet direct door anderen gezien of gehoord kan worden en waar de kans op bezoek gering is. Wanneer er een ongeval gebeurt, zijn de gevolgen voor de werknemer zwaarder.

Nucleaire noodsituatie: wat kan je doen?

De kans op een ernstig ongeval in een nucleaire site is klein, maar niet onbestaande. Wat kan je doen bij zo’n ongeval?

Radioactiviteit in België: toezicht, blootstelling en nationaal noodplan

Het niveau van radioactiviteit in het milieu is onderworpen aan een permanente opvolging. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Bij een ongeval is er een nationaal nucleair noodplan beschikbaar met de nodige maatregelen om de bevolking te beschermen. Het plan werd bijgewerkt in maart 2018. 

De theorie van de vier T’s

Wanneer je geconfronteerd wordt met een professioneel (veiligheids)risico moet je kunnen oordelen wat er met dat risico moet gebeuren. Een theorie die daarbij nuttig kan zijn, is het concept van de vier T’s. De van oorsprong Amerikaanse benadering, bekend onder zijn Engelse naam The Four Ts, is ontworpen om op een beredeneerde manier uit te maken hoe we best omgaan met een bepaald risico.

Gevaar of risico?

Gevaar en risico: is dat hetzelfde? Nee, niet echt. Denk maar aan de leeuw: in zijn kooi vormt hij een gevaar, buiten zijn kooi een risico. Dit principe werd helaas bevestigd door een jammerlijk ongeval dat zich voordeed in de dierentuin van Granby in Canada.

Hoe kan ik voorkomen dat ik fouten maak op het werk?

Wanneer we praten over ergonomie, denken we vooral aan het voorkomen van rugklachten en andere lichamelijke letsels. Hierbij houdt de ergonomie rekening met de fysieke mogelijkheden en beperkingen van mensen. Maar ergonomie heeft als wetenschap nog wel meer troeven. 

Instructiefiche: LMRA

LMRA staat voor last minute risk analysis. Een dergelijke analyse omvat het overlopen van een aantal essentiële veiligheidspunten. Is alles in orde, dan kan je in alle veiligheid aan de taak beginnen. Zo niet, dan moet je stoppen. Een LMRA verplicht je om even stil te staan bij de taak die je zal aanvatten. Een lijst van gerichte vragen biedt een geheugensteun.

Quiz: wat weet je over onderhoud?

Onderhoud: eerst denken dan doen

Eerst denken dan doen, dat geldt uiteraard voor veel werkzaamheden maar zeker als je onderhoudstaken uitvoert. De omstandigheden zijn uitzonderlijk en dat brengt extra risico's met zich mee.