Artikel

SWI-P en SWA-P meet subjectieve werkbeleving

Het vernieuwde analyse-instrument SWI-P en SWA-P maakt het mogelijk om de subjectieve kijk van de werknemers op hun taken te structureren en de resultaten hiervan te verzamelen en te interpreteren. Het resultaat is een overzicht van knelpunten dat de basis kan zijn voor verder onderzoek.

Nanomaterialen: een stand van zaken

Over de risico’s van nanomaterialen bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. Ook is er op Europees niveau en op het niveau van de lidstaten nauwelijks een beleid rond nanomaterialen. Daarom zaten beleidsmakers, wetenschappers, werknemers en werkgevers eind vorig jaar rond de tafel om het beleid rond nanomaterialen, de aanpak ervan en de rol van de overheden te bespreken.

Hoe de bescherming van de politiediensten in gevaarlijke bedrijven verbeteren?

Elke dag moeten politieagenten dringende interventies uitvoeren op locaties waarvan ze de risico’s niet kennen. Het gebrek aan informatie, opleiding en bescherming, maar ook de opeenstapeling van de interventielocaties leiden ertoe dat de agenten worden blootgesteld aan talrijke, moeilijk te controleren gevaren. Marianne Hermant verdiepte zich tijdens haar opleiding als preventieadviseur (niveau 2) in deze problematiek. En zij trok ook een aantal lessen.

Bedrijfsevenementen: geen verschil met alledaagse taken

Heel wat bedrijven organiseren af en toe evenementen om klanten, gasten of werknemers in de watten te leggen. De organisatie van deze evenementen is echter geen sinecure en vaak wordt meer aandacht besteed aan de originaliteit en de amusementswaarde dan aan de veiligheid van de deelnemers. Hieronder vindt u enkele tips die kunnen helpen om een bedrijfsevenement in goede banen te leiden.

Aandacht voor bedrijfsparkings

Bijna elk bedrijf heeft wel een parking. En al ligt ze vaak letterlijk aan de rand van het bedrijf, op het vlak van veiligheid verdient een parking net zo goed aandacht als elke andere werkplek.

Hoe gebouwen en andere structuren beschermen tegen bliksem?

De bescherming tegen bliksem is een actuele kwestie waar ingenieurs en technici betrokken bij de preventie zich terecht zorgen om maken. De nieuwe benadering is gebaseerd op een grondige risicoanalyse en maakt het mogelijk het beschermingsniveau nauwkeurig te bepalen. Christian Bouquegneau, professor aan de Polytechnische Faculteit van de Universiteit van Bergen, is een specialist op dit gebied (1). Hij geeft toelichting bij de huidige kennis van dit natuurverschijnsel en de actiemiddelen, maar geeft ook aanbevelingen voor een doeltreffende bescherming.

De toekomst van de opslag van springstoffen

Sloop- en bouwbedrijven, het leger, vuurwerkspecialisten,… maken allen gebruik van springstoffen. Deze springstoffen moeten ergens opgeslagen worden. De wetgeving met betrekking tot de opslag van springstoffen is echter zeer divers en complex. Er bestaan reglementeringen op zowel het federaal niveau als op het Vlaams niveau met elk hun vergunningsplicht en voorwaarden. 

Hoe gebouwen en andere structuren beschermen tegen bliksem? (deel 2)

Sinds het begin der tijden is de mens geboeid door de bliksem, in zoverre zelfs dat hij er een goddelijke macht in zag. In een eerste artikel schetste Christian Bouquegneau, professor aan de Polytechnische Faculteit van de Universiteit van Bergen en bliksemspecialist1 een beeld van dit verbazingwekkende natuurverschijnsel met zijn vernietigende effecten. Hij ging in op de beginselen die de basis moeten vormen voor de risico-evaluatie bij blikseminslag. De diverse aangewezen maatregelen voor een beveiliging tegen blikseminslag komen aan bod in dit tweede deel. 

Zero Accident Vision: blijvend werken aan ongevallenpreventie

De Scandinavische preventiestrategie zero accident vision raakt steeds meer ingeburgerd in de bedrijven. Deze visie gaat er van uit dat alle ongevallen voorkomen kunnen worden door een proactief veiligheidsbeleid te voeren. Wat zijn de succesfactoren?

Risico’s voorkomen bij het aanbrengen en verwijderen van kerstverlichting

De eindejaarsperiode komt er weldra aan en dan worden de straten verlicht met duizenden kerstlichtjes en lichtslingers. Voor de arbeiders die deze versieringen aanbrengen en verwijderen is dit geen sinecure. Kris Colemont, preventieadviseur van de gemeente Diepenbeek, ging na wat de risico’s zijn en hoe men de klus veilig kan klaren.