Artikel

Veiligheid en gezondheid op het werk van migrerende werknemers

Het Europees Agenschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) herinnert eraan dat migrerende werknemers een risicogroep vormen en dus de nodige aandacht moeten krijgen. Ook op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk vormen zij een zorgenkind. 

Virussen verspreiden zich razendsnel

Een virus heeft amper vier uur nodig om 40 tot 60 procent van werknemers en bezoekers in een kantoorgebouw te besmetten. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Arizona in Tucson.

PreventCheck: eerste resultaten beschikbaar

In oktober is PreventCheck gelanceerd. Deze online korte checklist gaat na op welke manier veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk in een bedrijf of organisatie aangepakt wordt. Na iets meer dan zes maanden brengen we de eerste resultaten.

Vijf valkuilen bij risicoanalyse

Ondanks het feit dat de risicoanalyse al enkele decennia centraal staat in het preventiebeleid, zijn er toch veel bedrijven en externe diensten van wie de structurele aanpak te wensen over laat. Hieronder krijg je enkele van de meest voorkomende valkuilen, met nuttige tips over hoe je die kan vermijden.

Onderzoek naar het 'werkonderbrekingsrecht' van Franse werknemers

Sinds meer dan 30 jaar bevat de Franse arbeidswetgeving een 'terugtrekkingsrecht'. Hierdoor hebben werknemers het recht om hun werk te onderbreken of te weigeren wanneer ze van mening zijn dat het een ernstig en onmiddellijk gevaar inhoudt voor hun leven of hun gezondheid. 

Groen, oranje of rood licht waarschuwt voor psychosociale risico's

Bedrijven bewustmaken voor de aanwezigheid van psychosociale risico’s. Dat is het hoofddoel van een tool die momenteel wordt ontwikkeld door de Universiteit van Namen en de KULeuven in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Het instrument zal binnenkort vrij ter beschikking worden gesteld van alle bedrijven. PreventFocus wilde meer weten over dit project en sprak alvast met Charlotte Lambert, onderzoekster aan de Universiteit van Namen.

'Intieme technologie' in opmars

Het Nederlandse Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) publiceerde het rapport 'Internet of things: Empathic Things'. Het rapport bespreekt de opkomst van de zogenaamde 'wearable computing', computertoepassingen die we op ons lichaam dragen en die bepaalde gegevens registreren.

Workaholics en dwangmatig internetgebruik

Tijdens een congres van de British Psychological Society werden de resultaten van een onderzoek naar internetgebruik voorgesteld. Volgens de studie maken workoholics buiten de werkuren steeds meer gebruik van het internet en lopen ze daardoor kans om ten prooi te vallen aan een internetverslaving. Ze kunnen last krijgen van ontwenningsverschijnselen wanneer er geen computer in de buurt is. Andere mogelijke gevolgen zijn: sociaal isolement, angst en depressie.

Een verschuiving van kennis naar vaardigheden?

Een enquête op LinkedIn vroeg naar mogelijke verbeteringen van het aanbod bij de niveau I-opleiding. Er kwamen heel veel reacties op deze oproep en er werden een aantal tendensen geïdentificeerd. Een samenvatting.

SWI-P en SWA-P meet subjectieve werkbeleving

Het vernieuwde analyse-instrument SWI-P en SWA-P maakt het mogelijk om de subjectieve kijk van de werknemers op hun taken te structureren en de resultaten hiervan te verzamelen en te interpreteren. Het resultaat is een overzicht van knelpunten dat de basis kan zijn voor verder onderzoek.