Artikel

Crowdsourcing: online arbeidsplatforms en de gevolgen voor het welzijn op het werk

Het inhuren van arbeidskrachten via online platforms zit in de lift. Maar wat zijn de gevolgen voor het welzijn van de werknemers die zo aan het werk gaan?

 

Suikerziekte op het werk

Steeds meer mensen lijden aan suikerziekte. Over die aandoening bestaan heel wat vooroordelen: diabetici zouden hun werk minder goed kunnen doen, sneller moe zijn, vaker afwezig zijn… In de meeste gevallen kunnen diabetespatiënten echter gewoon functioneren net als alle andere werknemers. 

Arbeidsomstandigheden anno 2015: goed en minder goed nieuws

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) houdt om de 5 jaar een enquête over de arbeidsomstandigheden in Europa. Onlangs werden de eerste resultaten van de zesde enquête gepubliceerd. Enkele vaststellingen.

Nanomaterialen: Hoe de risico’s inschatten?

We weten nog niet precies welke risico’s het fabriceren en gebruiken van nanomaterialen inhoudt. Toch worden deze materialen of de producten waarin nanodeeltjes verwerkt zijn steeds vaker gebruikt. Ingenieur Jens Nobels ging voor zijn thesis tot het behalen van de graad master na master Safety Engineering na of er gestandaardiseerde methodieken bestaan om het risico van nanomaterialen in te schatten.

Brandrisicoanalysemethodes geanalyseerd

De nieuwe wetgeving rond brandveiligheid in ondernemingen verplicht werkgevers een risicoanalyse uit te voeren specifiek gericht op brandveiligheid. In functie van de resultaten van de analyse moeten preventiemaatregelen genomen worden. Welke methodes bestaan er om de brandrisico’s in een onderneming te analyseren?

Jan Van Peteghem, Prevent
 

De dynamiek van een bewegende mensenmassa

De dynamiek van de bewegingen van mensenmassa’s verklaart de zware balans van het drama dat op 24 september 2015 plaatsvond tijdens de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka (769 doden en 934 gewonden). De Franse krant L’Obs ging te rade bij een specialist op het vlak van dynamica van bewegende mensenmassa’s.

 

Stagiairs: 19% van de onvoorziene gebeurtenissen tijdens het werk is risicovol

Tijdens hun stage krijgen leerlingen te maken met allerhande onvoorziene gebeurtenissen. Uit een studie van het Canadese onderzoeksinstituut IRSST blijkt dat bijna 19% van die gebeurtenissen risico’s inhouden voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Een overzicht van de resultaten.

12 mei: bedrijfsverpleegkundigen vragen erkenning

De Internationale Dag van de Verpleging, die jaarlijks op 12 mei plaatsvindt, is de ideale gelegenheid om het werk en de wensen van de Belgische bedrijfsverpleegkundigen onder de aandacht te brengen.

WHO pleit voor het gebruik van ‘slimme’ spuiten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept alle landen op om vanaf 2020 enkel nog wegwerpspuiten te gebruiken om het probleem van prikongevallen aan te pakken.

OiRA Hout: Een nieuwe tool voor de identificatie en beoordeling van risico's

Op 4 november 2014 heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg officieel OiRA Hout voorgesteld. Dit is een nieuwe tool voor de identificatie en beoordeling van risico's voor kleine bedrijven in de houtindustrie. Deze tool is de tweede in zijn soort die in België werd ontwikkeld. De tool werd gemaakt op basis van de webapplicatie voor de sociale partners en de leden van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA).