Werknemersinformatie

Logo's, labels en pictogrammen. Wat is het verschil?

Op de verpakking van producten vind je almaar meer logo's, labels en andere pictogrammen. Dat maakt het voor de consument steeds moeilijker om de betekenis en de draagwijdt ervan correct in te schatten. Deze drie types symbolen vermelden echter andere informatie en zijn niet altijd even betrouwbaar. Een woordje uitleg.

Quiz: Verpakkingen en etiketten chemische producten

Lees eerst de tekst over dit onderwerp.

Verpakkingen en etiketten van chemische producten krijgen opfrissing

Misschien heb je al gemerkt dat op sommige producten niet langer de  vertrouwde oranje gevarenpictogrammen staan. In plaats daarvan staan er witte pictogrammen met een rode rand. Momenteel kan je beide soorten tegenkomen, maar deze zomer verdwijnen de oranje pictogrammen voorgoed.

28 april: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid op werk heeft ook een werelddag. Een gelegenheid om men inzicht te krijgen in deze problematiek. Er zijn jaarlijks immers nog altijd veel ongevallen en ziekten die te maken hebben met het werk.