Artikel

Bent u reeds geregistreerd voor het gebruik van uw biociden?

Elke verkoop, aankoop en gebruik van biociden met een hoog gezondheidsrisico moet geregistreerd worden zodat de overheid alle verkopers en gebruikers kan bereiken voor sensibilisatieacties, gebruiksaanbevelingen en specifieke opleidingen.

Markttoezicht: nog 2000 waarschuwingen voor gevaarlijke producten in de EU in 2015

Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat er in 2015 op het niveau van de EU waarschuwingen zijn geweest voor meer dan 2.000 gevaarlijke producten. Meestal gaat het om speelgoed maar ook kleding, motorvoertuigen en elektrische uitrusting scoren hoog. Een belangrijke oorzaak is het toenemende aandeel van online gekochte producten van buiten de EU.

Markttoezicht: meer producten van de markt gehaald in de EU

Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat in 2014 bijna 2500 producten van de markt zijn gehaald omdat ze een gevaar vormden voor de consument. Dat is een hoger cijfer dan de voorgaande jaren. Meestal gaat het om speelgoed maar ook kleding, motorvoertuigen en elektrische uitrusting scoren hoog.

Tien jaar Rapex

Rapex, het Europees waarschuwingssysteem voor gevaarlijke producten, vierde in 2013 zijn tiende verjaardag. Waarvoor staat Rapex? Wat zijn de verplichtingen die ermee gepaard gaan en hoe evolueerde het systeem in de voorbije tien jaar?

EN ISO 12100 vervangt definitief drie andere normen

De norm EN ISO 12100 Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie is een basisnorm op het vlak van machineveiligheid (Type A). De norm is geharmoniseerd in het kader van de machinerichtlijn (2006/42/EG). De norm is een geconsolideerde versie van drie oudere geharmoniseerde normen.

17 onveilige hefbruggen uit de handel gehaald in Nederland

De Nederlandse Inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft vorig jaar zeventien importeurs gedwongen de handel te staken in onveilige hefbruggen. Het gaat om apparatuur die garagebedrijven gebruiken om auto’s omhoog te brengen, zodat ze van onderaf reparaties kunnen uitvoeren.

Fluovestjes voldoen vaak niet aan wettelijke eisen

De federale overheidsdienst Economie voerde een onderzoek uit naar de conformiteit van fluohesjes voor professioneel en niet-professioneel gebruik. Uit de studie blijkt dat veel hesjes niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Bouwproducten: brochure over de veranderingen ingevoerd door EU

Met de brochure “Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten” wil de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie de bouwsector informeren over de wijzigingen door de Verordening Bouwproducten. De Verordening EU 305/2011 die de regels voor het verhandelen van bouwproducten op Europese schaal wil harmoniseren, werd gepubliceerd op 4 april 2011.