Actueel

Psychosociale interventie: de externe diensten bereiken overeenstemming over de aanpak

In een consensusdocument beantwoordt Co-Prev een aantal vragen over de aanpak van de EDPB’s op het vlak van formele en informele psychosociale interventies. Het doel is de externe diensten in staat te stellen de regelgeving uniform te interpreteren en de nodige maatregelen te nemen op het terrein. We lichten enkele specifieke punten toe.

Kritiek op externe diensten PBW

Het ACV uit in een dossier kritiek op de werking van de externe diensten PBW. In een online artikel op hun site vatten ze dit dossier samen. De externe diensten zijn het niet eens en reageren via LinkedIn.