Onderzoek

De Kaderrichtlijn 89/391: interne vs. externe preventiedienst in de EU-lidstaten (deel 3)

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde Prevent een vergelijkende studie uit naar de wijze waarop een aantal Europese landen de belangrijkste onderdelen van de Kaderrichtlijn hebben ondergebracht in hun eigen reglementaire kader. Deze artikelenreeks is een exclusief initiatief van Prevent en verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Aandachtspunten voor burn-out in België

Securex voerde een onderzoek naar burn-out bij een representatief staal van 1.318 werknemers en 544 HR-managers volgens een realistische verdeling tussen de private en publieke sector in België. Dit onderzoek wil op de eerste plaats nagaan hoeveel werknemers een risico lopen en in welke mate bedrijven zich zorgen moeten maken over burn-out.

Versterking van de samenwerking en de initiatieven rond mentale gezondheid

Een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat werd voorgesteld in januari 2013 analyseert hoe het Belgische systeem het probleem van de geestelijke gezondheid aanpakt in het kader van de re-integratie en het jobbehoud bij mensen met psychische stoornissen. Hoewel ons land een institutionele structuur heeft die goede perspectieven biedt om de problemen aan te pakken, blijft het huidige systeem tegelijk passief en reactief. De OESO spoort de werkgevers, arbeidsgeneesheren en andere betrokkenen aan om hun samenwerking te intensiveren en over te gaan tot een meer proactieve aanpak.

Werkkenmerken spelen een grote rol bij werkhervatting na psychische klachten

Factoren in het werk bepalen in belangrijke mate de snelheid waarmee en de manier waarop werkhervatting na verzuim wegens psychische klachten plaatsvindt. Dat laat onderzoek van TNO (NL) onder bedrijfsartsen zien. De bedrijfsartsen zelf zien hun rol het liefst ondersteunend. Werkgevers en werknemers nemen vaak onvoldoende initiatief bij het aandragen van oplossingen.

Externe diensten voor preventie en bescherming in de EU

In de Europese wetgeving is voorzien dat een werkgever voor de organisatie van bescherming en preventie op het werk een beroep doet op knowhow binnen zijn onderneming, en als dit niet (voldoende) aanwezig is, op externe deskundigen. Daarnaast poogt de Europese wetgever steeds meer de nationale beleidslijnen te harmoniseren. Mensura vroeg aan Prevent een vergelijkende studie uit te voeren naar de omzetting van art. 7 van de kaderrichtlijn in de verschillende lidstaten. Hieronder vindt u de resultaten.