Werknemersinformatie

Instructiefiche – Check zelf je pbm

Je kan zelf je pbm nakijken om te zien of het nog in goede staat is.

Instructiefiche - gehoorbescherming

Lawaai voorkom je het best door de geluidsbron aan te pakken. Volstaat dit niet, dan moet je een beroep doen op gehoorbescherming.

 

Cartoon - elektrische risico's en pbm's

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen dragen bij elektrische risico's?

Instructiefiche - Etiket van beschermkledij

kledij

Betekenis van de symbolen op het etiket van beschermkledij