Werknemersinformatie

(Schone) kledij op het werk?

Of ze nu deel uitmaken van de categorie ‘werkkledij’ of ‘beschermende kledij’, de kledij die gedragen wordt op het werk wordt - zoals andere kleding - gemaakt in lageloonlanden. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten hebben daarom het project ‘Duurzame werkkledij’ gelanceerd, dat zijn vruchten begint af te werpen.

Verbrand? Eerst lauw water!

Als je in aanraking komt met een vlam of een heet oppervlak, kan je brandwonden oplopen. Maar welke soorten brandwonden zijn er? Hoe reageren? En welke andere gezondheidsrisico’s zijn aan een brand verbonden?

Instructiefiche: Wassen en ander onderhoud van kledij

De betekenis van onderhoudssymbolen op de etiketten van kledij ligt vast. De symbolen staan voor textielbehandelingen. als de behandeling wordt uigevoerd zoals voorgeschreven dan zal het kledingstuk niet beschadigd worden. Kijk altijd na of er onderhoudsetiket aanwezig is in het kledingstuk en volg nauwgezet de instructies. De symbolen zijn onderveeld in vijf groepen.

Werkkleding: wat verstaan we hieronder?

In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, valt niet alle kledij die op het werk gedragen wordt onder werkkledij. Werkkleding en beschermende kledij mogen onder andere niet met elkaar worden verward. Een woordje uitleg.

De keuze van veiligheidsschoenen

Bij de keuze van veiligheidsschoenen laten de gebruikers zich meestal leiden door het type schoen en de bescherming die hij biedt, maar minder door het comfort. Degelijke veiligheidsschoenen moeten echter aan beide criteria beantwoorden en die zijn niet onverenigbaar.

Preventiewoordenboek: Wat? CE-markering

Op heel wat producten staat verplicht een CE-markering. De CE-markering wordt door de fabrikant aangebracht. Deze geeft daardoor aan dat zijn product in overeenstemming is met de wetgeving.

Beschermende kledij is niet hetzelfde als werkkleding!

In tegenstelling tot werkkleding biedt beschermkledij bescherming tegen specifieke risico’s. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet tegen welke risico’s deze kledij je beschermt. Informatie hierover vind je op het etiket.

Lawaai op het werk: reageer voor het te laat is

Er zijn maar weinig werkplekken waar je een speld kunt horen vallen. Lawaaierige machines, druk verkeer, muziek in de horeca, rinkelende telefoons, printers in landschapskantoren... Overal is er lawaai, en dat blijft niet zonder gevolgen. Vanaf welk geluidsniveau loop je risico’s en hoe kun je je beschermen?

Pbm's – Zonder correct gebruik, geen goede bescherming

Bedrijven maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) wanneer het onmogelijk is om de risico’s aan te pakken aan de bron of wanneer de middelen om de risico’s te verminderen niet voldoende zijn. Wanneer een werkgever pbm's ter beschikking stelt, moet de werknemer deze dragen, correct gebruiken en onderhouden.