Onderzoek

ECHA pleit voor een beperking op microplastics

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zal bij de Europese Commissie een formeel voorstel indienen om het aantal producten met opzettelijk toegevoegde microplastics te beperken.

Groen in de stad: ook voordelig voor bedrijven

Groen in de stad heeft talloze voordelen. Parken en andere vormen van groen hebben echter niet alleen voordelen voor de stedelijke omgeving en bewoners, groen kan ook een meerwaarde betekenen voor ondernemingen. Dat blijkt uit een rapport van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Groene toekomst brengt nieuwe risico's

De CO2-uitstoot moet verminderen, afval moet worden gerecycleerd, de energie-efficiëntie moet beter en er moet meer duurzame energie geproduceerd worden. Om hiertoe te komen, zullen nieuwe technologieën en productieprocessen ontwikkeld worden en dus ook nieuwe jobs. Deze ‘groene banen’ zullen echter ook nieuwe risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers met zich meebrengen. Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ging na wat de mogelijke gevolgen zijn van de groene economie voor het welzijn van de Europese werknemers.

Cadmiumvervuiling groter dan gedacht

De cadmiumvervuiling in de Noorderkempen zou wel eens een stuk ernstiger kunnen zijn dan tot op heden werd gedacht. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken.

De Vlaming vervuild?

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap liep in de periode van 2002-2006 een eerste cyclus van het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma. Dat programma wil de blootstelling van de volwassen Vlaming aan vervuilende stoffen meten en tijdig de gezondheidseffecten van milieuvervuiling opsporen. Wat waren de belangrijkste resultaten?