Wetgeving

Machines, CE-markering en onderhoud

Een machine moet betrouwbaar zijn, zowel bij het in gebruik stellen als alle jaren nadien. Daarom is het heel belangrijk dat fabrikanten machines ontwerpen die veilig zijn én ook veilig te onderhouden zijn. Machines die de CE-markering dragen, zijn in principe veilig. Bij inspecties op de werkvloer worden echter vaak onregelmatigheden vastgesteld.
 

Controle van hefwerktuigen: welke periodiciteit?

Artikel 281 van het ARAB legt periodieke controles op die verplicht moeten worden uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle op de werkplaats (EDTC). Maar wat is nu de frequentie van deze verplichte controles?

Steigers op ladderklampen

Volgens de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn steigers op ladderklampen verboden. Onder uitzonderlijke omstandigheden kunnen ze toch gebruikt worden maar dan onder strikte voorwaarden.

Een nieuw artikel 281 quater voor het ARAB

Zoals de naam aangeeft, voegt het Koninklijk besluit van 26 januari 2010 (BS 24 februari 2010) een artikel 281quater toe in het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB). Maar waarom nog een nieuw artikel in het ARAB toevoegen wanneer de inhoud ervan systematisch overgezet wordt naar de Codex?

Pesticiden ook opgenomen in machinerichtlijn

Sinds 2006 verstrengt Europa de regels rond het gebruik van pesticiden. Niet alleen wordt het gebruik van bepaalde, erg schadelijke pesticiden aan banden gelegd, ook de eisen voor de machines waarmee de pesticiden verspreid worden, worden strenger.

De machinerichtlijn: wat een preventieadviseur zeker moet weten

Ondanks het feit dat de machinerichtlijn geldt voor fabrikanten die machines op de markt brengen, zijn er ook een aantal gevolgen voor de preventieadviseur.

Gebaseerd op een tekst van Dirk Van Mechelen

Nieuwe machinerichtlijn: belangrijkste wijzigingen

Op 29 december 2009 wordt de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG van toepassing (1). Voor producenten van machines die de oude richtlijn al goed naleefden, zal er weinig veranderen. Toch zijn er enkele zaken die de nodige aandacht verdienen. Een overzicht.

Een nieuwe richtlijn arbeidsmiddelen?

De richtlijn arbeidsmiddelen 2009/104/EG was geen nieuwe richtlijn maar wel een codificatie van de bestaande teksten. Bij een codificatie worden alle wijzigingen samengebracht in een geïntegreerde versie. 

Machines: nieuwe verplichtingen

De wijzigingen die met het nieuwe Koninklijk Besluit “Machines” van 12 augustus 2008 (BS van 1 oktober 2008) worden ingevoerd, zijn een omzetting van Europese richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 (PB van 9 juni 2006) en hebben globaal genomen slechts weinig gevolgen. Enkel de verplichtingen inzake de machines in bijlage IV en de niet-voltooide machines werden echter grondig herschreven.

Zeg niet zomaar "machines" tegen… "machines"!

Het Koninklijk Besluit Machines van 12 augustus 2008 (BS van 1 oktober 2008 - KB Machines) is de omzetting van de Europese machinerichtlijn. Wie het KB erop naleest, merkt al snel dat het allesbehalve eenvoudig is om te definiëren wat een machine precies is.