Onderzoek

Tijdelijke omstandigheden vormen de belangrijkste ongevalsoorzaken

Een Deens onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongevallen wijst erop dat tijdelijke omstandigheden zoals het werken met kapot materieel een belangrijkere risicofactor voor ongevallen vormen dan andere meer "stabiele" factoren zoals leeftijd of het risiconiveau van de sector. Het onderzoek werd uitgevoerd in de spoedgevallendiensten van twee Deense ziekenhuizen. 1693 slachtoffers van arbeidsongevallen werden bevraagd.

Onderzoek naar veilige laadmethodes van gemengde ladingen

Het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) onderzoekt, in samenwerking met de KU Leuven, campus Gent (voormalige Katholieke Hogeschool Sint-Lieven KAHO), hoe men vrachtwagens die verschillende stopplaatsen aandoen efficiënter kan laden. Hiervoor gaat men niet op zoek naar betere of andere methodes voor het zekeren zelf van de lading, maar wel naar een veiliger laadpatroon.

Zichtbaarheid van mobiele arbeidsmiddelen

Aanrijdingen van voetgangers door mobiele arbeidsmiddelen is een ernstig ongevalrisico. Bij de preventie van dergelijke ongevallen speelt de zichtbaarheid een belangrijke rol. Een literatuuronderzoek naar de zichtbaarheid van mobiele arbeidsmiddelen belichtte deze problematiek van naderbij.

Veiligheid en gezondheid op het werk bij onderhoudswerkers

Regelmatig onderhoud is cruciaal voor de veiligheid en betrouwbaarheid van machines en van de werkomgeving. Dat onderhoudswerk dient vanzelfsprekend veilig te worden uitgevoerd zodat het onderhoudspersoneel en andere op de werkplek aanwezige personen voldoende worden beschermd. Het rapport “Onderhoudswerk en veiligheid en gezondheid op het werk - een statistisch plaatje” (EU OSHA), waar Prevent aan meewerkte, geeft een omvattend overzicht van de gevaren verbonden aan onderhoudswerk en de gezondheidsrisico’s waaraan onderhoudswerkers in de Europese lidstaten worden blootgesteld.

Het waarom van geknoei met beveiligingen

Beveiligingen aan machines zijn bedoeld om de gebruiker in veiligheid te kunnen laten werken. Dat lijkt evident, maar de praktijk leert dat de gebruiker nogal eens toeren uithaalt om de beveiligingen te omzeilen of uit te schakelen. De Duitse instituten BAuA en BGIA hebben onderzoek gedaan naar arbeidsongevallen die gelinkt zijn aan buiten werking gestelde beveiligingssystemen en naar de achterliggende redenen van de machinebedieners om te knoeien met de beveiligingen.

Gebruik van betonbakken met werkplatform

Voor het storten van beton wordt vaak een betonbak met werkplatform gebruikt. Op het platform neemt een werknemer plaats. Is deze techniek echter toegelaten? En aan welke reglementaire eisen en bijkomende voorwaarden moet voldaan zijn?