Goede Praktijk

Pesticidevrij beheer van (openbare) ruimten. Wat zijn de risico’s van de nieuwe methoden?

In de Vlaamse openbare ruimte is het al verboden, maar ook in Brussel en Wallonië moet het gebruik van pesticiden worden beperkt. Welke nieuwe technieken zijn het efficiëntst voor het bestrijden van onkruid? En wat zijn de gevolgen voor het welzijn van de werknemers die met deze nieuwe methodes aan de slag moeten? PreventFocus sprak met de dienst groenbeheer van de stad Leuven.

Geluidskaarten als hulpmiddel voor geluidsarme werkomgeving

Geluid van machines is alledaagse kost voor de werknemers van ruitenwisserfabrikant Bosch in Tienen. Door middel van gedetailleerde geluidskaarten probeert het bedrijf geluid en geluidshinder te beperken. “Het doel is om nergens in de productiehallen 79 decibel te overschrijden.”

Lock Out/Tag Out bij Mars: streven naar perfectie

Het vergrendelen van machines wordt bij voedingsproducent Mars in Olen serieus genomen. Een waterdichte Lock Out/Tag Out procedure (ook LOTO genoemd) moet het aantal incidenten door het niet of verkeerd vergrendelen tot een minimum herleiden. Elke operator die met de LOTO-procedure te maken heeft, moeten deze dan ook perfect onder de knie hebben.

Safe Maintenance Award: UNILIN legt nadruk op veilig gedrag

UNILIN division panels sleepte de derde Safe Maintenance Award in de wacht. De jury prees UNILIN voor de betrokkenheid en de eigen inbreng van het personeel en de doorlopende aandacht voor mogelijke verbeteringen. “De basis van ons veiligheidsbeleid is gedrag. Iedereen moet met de neus in dezelfde richting staan als het op veiligheid aankomt.”

Johnson & Johnson pakt omzeilen van vergrendelingen aan

Bij Johnson & Johnson was men zich er reeds geruime tijd van bewust dat het overbruggen van veiligheidsinrichtingen vaak een significante bijdrage had tot ongevallen met werkverlet waarbij machines betrokken waren. Daarom heeft het bedrijf sedert 2000 wereldwijd een combinatie van technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd: de zogeheten ‘7-Standards’, bestaande uit 5 technische en 2 organisatorische maatregelen. Het invoeren hiervan heeft over een periode van 6 jaar ervoor gezorgd dat de machinegerelateerde ongevallen met ongeveer 40% daalden.