Artikel

Arbeidsongevallen met werkkooien: zeldzaam, maar ernstig

Het Fonds voor arbeidsongevallen gaf cijfers vrij over de ongevallen met arbeidsmiddelen bestemd voor het heffen van personen. Er werd specifiek aandacht besteed aan de ongevallen met werkkooien. Dit type ongeval is relatief zeldzaam maar de gevolgen ervan zijn meestal ernstig.

Ergonomische principes in de machinerichtlijn

Machines die op de markt worden gebracht en een CE-markering meekrijgen, moeten voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zoals aangegeven in bijlage 1 van de machinerichtlijn. Daarin worden expliciet ergonomische principes aangehaald. Deze principes vormen een leidraad, niet alleen voor het ergonomisch design van machines maar ook om een bestaande machine te beoordelen op ergonomische aspecten. 

Kosten-batenanalyse van preventieve aanpassingen aan reach- en heftrucks

Kleine technische aanpassingen aan reach- en heftrucks om de veiligheid te verbeteren, kunnen een organisatie veel winst opleveren. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse van preventieve aanpassingen aan reach- en heftrucks in het logistieke bedrijf ODTH.

Machineveiligheid en houtstof nog steeds pijnpunten in de houtsector

Al jarenlang ligt het percentage arbeidsongevallen, vaak met ernstige gevolgen, in de houtsector veel hoger dan gemiddeld. Daarom besloten de inspectiediensten van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om in 2010 een inspectiecampagne te houden in deze sector. De resultaten werden onlangs gepubliceerd in het jaarverslag van de Algemene Directie.

Opgelet met hulpstukken voor bosmaaiers

Op 21 januari 2012 verscheen in het Europees Publicatieblad het besluit van de Commissie van 19 januari 2012 inzake het door de lidstaten laten verbieden van het in de handel brengen van op klepelmaaiers gelijkende hulpstukken voor draagbare, met de hand geleide bosmaaiers. Dat besluit bepaalt dat verschillende opzetstukken voor bosmaaiers voortaan niet langer verkocht mogen worden.  

Oplossing voor rugproblemen tandartsen in ziekenhuis

Tandartsen hebben, meer dan andere beroepsgroepen, last van musculoskeletale aandoeningen (MSA). Tandartsen die bedlegerige patiënten moeten verzorgen lopen wellicht nog meer risico om MSA te ontwikkelen. Het Universitair Ziekenhuis Gent ging op zoek naar een oplossing voor de belastende werkhoudingen.
 

Steen en hout bewerken zonder slijpschijf

Een Australisch bedrijf heeft een nieuw type zaag ontwikkeld die steen en hout kan bewerken. De zaag veroorzaakt minder lawaai en stof, geeft geen terugslag of breuk van de slijpschijf en geen vonkenregen. Het zou een volwaardig en veiliger alternatief zijn voor de slijpschijf.

Gids voor toepassing Machinerichtlijn 2006/42/EG

De Europese Commissie heeft een gids beschikbaar gesteld over de toepassing van de Machinerichtlijn.

Automatische opstart bij onderhoudswerken

Leren uit Ongevallen - De afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk is belast met het toezicht op de Wet op het Welzijn van 4 augustus 1996 in alle bedrijven. In haar laatste verslag (activiteiten 2006) geeft ze een commentaar over ernstige arbeidsongevallen. Het doel: ondernemingen informeren zodat ze tijdig de nodige maatregelen zouden kunnen nemen om ernstige ongevallen te vermijden. Hieronder volgt de presentatie van een ongeval gebeurd gedurende onderhoudswerken.