Artikel

3D-printen: revolutionair, maar is het ook veilig?

3D-printen is een revolutionaire productietechniek, waarvan de mogelijkheden onbegrensd lijken. In de afgelopen maanden is deze techniek ook toegankelijk geworden voor het grote publiek. In de handel zijn sinds kort 3D-printers verkrijgbaar die op een gewone PC kunnen aangesloten worden en waarmee iedereen aan de slag kan. Terwijl de techniek voor iedereen bereikbaar is, hinken de regelgeving en de kennis van de mogelijke risico’s nog mijlenver achterop.

Wie draagt welke verantwoordelijkheid bij huren van hoogwerker?

Hoogwerkers worden vaak gebruikt op bouwwerven of bij onderhoudswerken. Heel vaak worden de machines gehuurd. Maar wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid?

Verpletterd in hoogwerker: een analyse

Wanneer een werknemer verpletterd wordt of gevangen zit in een hoogwerker, kan dit zware gevolgen hebben. De Britse Health and Safety Executive (HSE) ging na wat de risicofactoren zijn van zulke ongevallen en doet enkele aanbevelingen om ze te voorkomen.

Norm wil manipulatie van machinebeveiligingen tegengaan

Beveiligingen beschermen de gebruikers van machines tegen risico's. Soms trachten gebruikers deze beveiligingen te omzeilen omdat ze die als hinderlijk ervaren. De nieuwe norm, EN-ISO 14119 verplicht fabrikanten om de machine zo te ontwerpen dat de manipulatie van machinebeveiligingen wordt tegengegaan.

EN ISO 12100 vervangt definitief drie andere normen

De norm EN ISO 12100 Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie is een basisnorm op het vlak van machineveiligheid (Type A). De norm is geharmoniseerd in het kader van de machinerichtlijn (2006/42/EG). De norm is een geconsolideerde versie van drie oudere geharmoniseerde normen.

17 onveilige hefbruggen uit de handel gehaald in Nederland

De Nederlandse Inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft vorig jaar zeventien importeurs gedwongen de handel te staken in onveilige hefbruggen. Het gaat om apparatuur die garagebedrijven gebruiken om auto’s omhoog te brengen, zodat ze van onderaf reparaties kunnen uitvoeren.

Veiligheidsmessen

Veiligheidsmessen zijn inzetbaar in alle sectoren en bij het meeste snijwerk. Belangrijk om weten is dat dergelijke messen aanzetten om veiliger te snijden, maar geen veiligheid kunnen garanderen.

Risico’s bij het bouwen van windturbines

Steeds meer van onze elektriciteit wordt uit windenergie gehaald. Verwacht wordt dat het aandeel windturbines de komende jaren enkel zal stijgen. En daarmee ook het aantal jobs in de sector. Het plaatsen van windturbines is, gezien hoogte waarop werken moeten uitgevoerd worden en de weersomstandigheden waaraan de machines onderhevig zijn, echter geen sinecure.

Geluidsrisico’s: Belangrijke eisen van de Machinerichtlijn niet nageleefd

Liefst 80 procent van de gebruiksaanwijzingen van machines geven geen of onvoldoende informatie in verband met de geluidsrisico’s. Dat blijkt uit een studie van het project NOMAD. Dit heeft als gevolg dat eindgebruikers mogelijk geen correcte keuze kunnen maken bij de aankoop of bij het gebruik van de machines, wat dan weer kan leiden tot geluidsoverlast en gehoorschade.

De noodstop in een notendop

Heel wat machines zijn uitgerust met een opvallende rode knop: de noodstop. Moet ieder apparaat er een hebben? En welke regels gelden er voor een noodstop? Een overzicht.