Artikel

Veilig onderhoud dankzij inspraak medewerkers

De onderhoudsdienst van VPK Paper won de Safe Maintenance Award. De technische dienst maakte de voorbije jaren grote veranderingen door waarbij de medewerkers nauw betrokken werden.

Maintenance Management professionaliseert traag maar zeker

Pannes en het uitvallen van machines en gereedschappen zijn meestal pijnlijk en duur voor een onderneming. Zulke pannes kunnen meestal voorkomen worden door het technisch onderhoud van de installaties goed te organiseren. Maintenance Management benadert de onderhoudsproblematiek in zijn geheel en gaat uit van een systematische aanpak. Professor Liliane Pintelon van de Faculteit Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven schreef er een boek over[1].[1] Pintelon, L., Van Puyvelde, F. (2013), Asset Management: The Maintenance Perspective, uitg. Acco

 

Langverwacht KB drones gepubliceerd

Drones worden al een paar jaar gebruikt voor allerlei doelen, maar tot voor kort was er in ons land nog geen wettelijk kader voor het gebruik ervan. Het KB van 10 april 2016 brengt hier verandering in. 

Cobots deel van ergonomische werkplek

De arbeiders van Audi Brussel worden sinds kort bijgestaan door cobots. Voor de Duitse autoconstructeur is de combinatie mens-robot slechts een deel van een productiestrategie waarbij veel belang gehecht wordt aan ergonomie.

Ongeval met perslucht

Een arbeider in een bandencentrale werd aan de hand geraakt door de metalen koppeling aan het einde van een losgeslagen persluchtleiding. De klap veroorzaakte een breuk van de handwortel. Hij was gedurende weken werkonbekwaam.

Van gebruiker over normalisatie-instelling tot fabrikant

De “feedbackmethode” werd ontwikkeld door het European Trade Union Institute (ETUI – Europees vakbondsinstituut). Deze methode laat toe het advies in te winnen van de gebruikers van arbeidsmiddelen en dat advies vervolgens over te maken aan de werkgevers, fabrikanten en betrokken overheden. Deze methode werd onlangs overgenomen door het Comité européen de Normalisation (CEN – Europees Comité voor Normalisatie) en opgenomen in een technisch rapport. 

Nieuwe risico’s: 3D-printen op grote schaal

3D-printen biedt heel wat mogelijkheden. De industrie zit dan ook in de lift. Maar wat betekent dat voor de steeds groter wordende groep werknemers die blootgesteld worden aan de risico’s van 3D-printen? Geert Appeltans, preventieadviseur bij Materialise, legt uit hoe de werknemers bij het Belgisch beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in 3D-toepassingen beschermd worden tegen de verschillende risico’s.

IJs en sneeuw: risico’s voor de heftruckchauffeur

Het ziet ernaar uit dat we de komende dagen te maken gaan krijgen met winterse weersomstandigheden. Maar ook bij vriestmemperaturen en bij winterse neerslag werken onze ondernemingen gewoon verder. Daarom deze tips voor heftruckbestuurders.

Vingers geamputeerd tijdens deblokkeren machine

Een arbeider raakte zwaargewond aan zijn hand wanneer hij een pulverisator wou deblokkeren. Wat waren de oorzaken en hoe kon dit ongeval voorkomen worden?

Zijn cobots even veilig als robots?

Yumi, PR2, CR35, DuAro, E-vigilante, Diya One, Sheldon, LBR iiwa, UR3, Baxter… Allemaal hebben ze iets gemeen met R2D2 en C3PO, inderdaad, het zijn robots, of beter cobots, collaborative robots.