Artikel

Vingers geamputeerd tijdens deblokkeren machine

Een arbeider raakte zwaargewond aan zijn hand wanneer hij een pulverisator wou deblokkeren. Wat waren de oorzaken en hoe kon dit ongeval voorkomen worden?

Zijn cobots even veilig als robots?

Yumi, PR2, CR35, DuAro, E-vigilante, Diya One, Sheldon, LBR iiwa, UR3, Baxter… Allemaal hebben ze iets gemeen met R2D2 en C3PO, inderdaad, het zijn robots, of beter cobots, collaborative robots.

Laswerkzaamheden conform het KB Elektromagnetische velden

Bij laswerkzaamheden kunnen vrij hoge elektromagnetische velden ontstaan. Wat zijn de meest belastende lasprocedés en welke maatregelen kunnen werkgevers nemen om in orde te zijn met de regelgeving?

Risico's bij laswerkzaamheden

Bij het lassen verbindt men materialen met elkaar door ze in een vloeibare of deegachtige toestand te brengen met behulp van warmte en/of druk. Daarbij worden temperaturen bereikt tot maar liefst 1500°C of meer. De lasser wordt tijdens laswerkzaamheden blootgesteld aan een aantal risico’s.

EN ISO 14119 vervangt oude norm EN1088 voor blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen

De norm ISO 14119:2013 voor blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen vervangt de oude EN 1088. De norm ISO 14119 besteedt veel aandacht aan (het bemoeilijken van) het omzeilen van blokkeerinrichtingen en laat nieuwe technologieën toe. Een woordje uitleg. 

Belgische regels voor drukapparatuur aangepast aan CLP

In navolging van de Europese regels is ook de Belgische wetgeving rond het op de markt brengen van drukapparatuur aangepast aan de Europese verordening (1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP).

Veilige inrichting van batterijlaadruimte

Bij het laden van batterijen van heftrucks kan een explosieve atmosfeer ontstaan. Een goede inrichting van de batterijlaadruimte is dan ook essentieel. Daarnaast mogen werknemers niet blootgesteld worden aan de chemische risico’s die kunnen ontstaat bij het werken met accubatterijen.

Heftrucks keuren of niet?

In naam en functie zijn heftrucks 'hef-werktuigen'. Toch moeten ze volgens de Belgische wetgeving niet gekeurd worden. Anders is het wanneer de heftruck gebruikt wordt in samenstel met een hulpstuk voor het hijsen van lasten en het heffen van personen. Een overzicht.

ISO-norm handseinen

ISO heeft een norm uitgegeven over handseinen. De norm regelt de manuele signalen die vanop de grond gegeven worden aan bedieners van kranen. De bestaande Belgische en Europese wetgeving wijzigt voorlopig niet.

Modernisering personenliften: denk eraan

Ingevolge het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften (BS 30 april 2003 - aangepast door KB van 10 december 2012) moeten oude personenliften gemoderniseerd worden. De eerste moderniseringsdeadline vindt eind 2014 plaats.