Artikel

Preventie van verwondingen veroorzaakt door het gebruik van een hogedrukreiniger

Water onder hoge druk kan een projectiel vormen dat even gevaarlijk is als een kogel en kan ernstige verwondingen veroorzaken. Net nadat een ongeval met een hogedrukreiniger is gebeurd, zijn dergelijke letsels meestal noch spectaculair noch pijnlijk, maar ze moeten met spoed worden verzorgd om ernstige gevolgen te vermijden. Hogedrukreinigers worden tegenwoordig in de meest uiteenlopende sectoren gebruikt. Welke maatregelen dient men te treffen om dergelijke letsels te voorkomen?

De vereiste afzuigsnelheden voor toxische gassen

Wanneer schadelijke stoffen vrijkomen op één bepaald punt van een werkomgeving, en het onmogelijk is om de bron volledig te omsluiten, wordt vaak geopteerd voor een plaatselijke afzuiging. Maar een plaatselijke afzuiging in werkplaatsen wordt dikwijls zelf in elkaar geknutseld. De vraag is dan: hoe krachtig moet die zijn om alle vrijkomende dampen effectief af te voeren?

Risico’s van robots: normalisatie schiet te hulp

Een echte interactie tussen mens en robot is nog niet voor morgen, en het is dus wijs om te veronderstellen dat de evolutie erg geleidelijk zal gaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de risico’s die gepaard gaan met een doorgedreven robotisering licht mogen opnemen. In 2016 publiceerde het Nederlandse TNO een overzichtsrapport over de gevaren van gerobotiseerde arbeidsmiddelen  en in februari 2017 hebben de Europese parlementsleden een resolutie over deze problematiek gestemd. Normalisatie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het identificeren en elimineren van robotgerelateerde risico’s.

Grondverzetmachines: Gezichtsveld van bestuurder

De laatste fase van de herziening van de norm EN ISO 5006 betreffende de beproevingsmethoden om de eisen te bepalen m.b.t. het gezichtsveld van bestuurders van grondverzetmachines, loopt ten einde. Waarom heeft men deze norm herzien? Welke specifieke punten willen de experts aanpakken?

Wat is de maximaal toelaatbare snelheid van een vorkheftruck in een begrensde ruimte?

Sinds just-in-time-leveringen gangbaar zijn geworden, moeten werkplaatsen en magazijnen snel kunnen inspelen op de dagelijkse realiteit. Cruciaal is daarbij de doorstroming van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Om de transportsnelheid te vergroten worden vorkheftrucks dan ook voorzien van steeds krachtiger motoren. 

Zitmaaier in slechte staat: werknemer komt om het leven

Op 20 juni 2016 kostte een arbeidsongeval het leven aan een werknemer van een golfclub in Québec. De man werd van de zitmaaier geworpen nadat hij bij het afdalen van een helling de controle over de machine verloren was. Wat zijn de conclusies van het onderzoek dat de Canadese overheid na het ongeval uitvoerde?

Heftruckbanden: al wat je erover wil weten, maar nooit hebt durven vragen

Vorkheftruckbanden zien er allemaal zwart en rond uit. Heftruckfabrikanten geven wel altijd specificaties op, maar hoe belangrijk is het om deze op te volgen? Bovendien spelen gebruiksfactoren mee als de rijafstanden, de aard van het terrein, de verdeling van het gewicht van de te verplaatsen last. En dan is er nog de kwestie van het vervangen van die banden. Hoe zit de vork aan de steel?

Cabines van grondverzetmachine in overdruk: zin of onzin?

Bouwplaatsmachines (mechanische schoppen, bulldozers, grondverzetmachines met een hijsfunctie…) zijn zware machines. De operatoren moeten opletten  voor lichaamstrillingen en  belastingen van de wervelkolom. Maar dat zijn niet de enige risico’s.

Norm afschermingen voor machines

Het KB Machines (machinerichtlijn) legt preventiemaatregelen op om het risico door aanraking met bewegende delen zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. Het voorzien van afschermingen op de machine is een belangrijke maatregel. De norm EN ISO 14120 over vaste en beweegbare afschermingen vervangt sinds mei 2016 de norm EN 953 over hetzelfde onderwerp. De norm bevat eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen. De norm is bedoeld voor fabrikanten van machines maar is ook relevant voor gebruikers.

 

Naakte cijfers: Onderhoudswerken nog steeds gevaarlijk

Uit de statistieken blijkt dat er een aanzienlijk deel van de arbeidsongevallen gebeurt tijdens onderhoudswerken. Bovendien vallen er elk jaar ook doden te betreuren.