Werknemersinformatie

Instructiefiche - Laserstralen

Lasers zijn terug te vinden in talrijke sectoren: in de gezondheidszorg en de ziekenhuizen, maar ook in de industrie, kunst en entertainment, onderwijs en defensie. Hoe wijdverspreid hun gebruik inmiddels ook is, ze zijn niet zonder risico’s voor de gezondheid. Deze instructiefiche geeft een overzicht van de risico’s in functie van de klasse van de laser.