Artikel

Lasers: anders dan gewoon maar licht

Laserlicht is een elektromagnetische golf die al dan niet zichtbaar is voor het menselijk oog. Het is in weinig opzichten vergelijkbaar met gewoon licht en brengt daarom een aantal specifieke risico’s met zich mee.

Reinigen met licht

Op het internet circuleren er al een tijdje filmpjes over reinigen met licht. Prevent ging zijn licht opsteken bij Netalux voor tekst en uitleg over deze behoorlijk nieuwe techniek.

Hoe kan het magnetisch veld van een MRI-scanner slachtoffers maken?

Beeldvorming door magnetische resonantie (Magnetic Resonance Imaging - MRI) is een techniek voor medische beeldvorming die vandaag de dag wijdverspreid is. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat deze techniek heel wat gevaren met zich mee kan brengen wanneer men de voorgeschreven preventiemaatregelen niet nauwgezet naleeft.

 

De vereiste afzuigsnelheden voor toxische gassen

Wanneer schadelijke stoffen vrijkomen op één bepaald punt van een werkomgeving, en het onmogelijk is om de bron volledig te omsluiten, wordt vaak geopteerd voor een plaatselijke afzuiging. Maar een plaatselijke afzuiging in werkplaatsen wordt dikwijls zelf in elkaar geknutseld. De vraag is dan: hoe krachtig moet die zijn om alle vrijkomende dampen effectief af te voeren?

Lasers: gebruik en preventie

Heel wat toestellen en processen maken gebruik van lasertechnologie. De technologie biedt verscheidene voordelen. Het gebruik van laser is geregeld door verschillende normen. Bovendien zijn specifieke preventiemaatregelen aangewezen.