Actueel

De strijd tegen het coronavirus in Europa: verschillende manieren van aanpak

De uiteindelijke beslissing over maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (Covid-19) ligt bij de nationale overheden. Dat gaf de directrice van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) aan tijdens een interview met Euractiv op 10 februari 2020. Hoe verloopt dat precies in Europa? En in België, Frankrijk en Nederland? Een kort overzicht.

Het 2019-nCoV-virus of het coronavirus

Sinds eind december 2019 is er een epidemie gaande in China. In andere landen zijn ondertussen ook verschillende gevallen bevestigd. De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus 2019-nCoV en de situatie evolueert snel. Hier volgt een kort overzicht van de aandoening en de maatregelen die bedrijven kunnen treffen.

Gezondheid op het werk: de Franse strategie voor hormoonontregelaars

De tweede Franse nationale strategie voor hormoonontregelaars, die begin september 2019 werd gelanceerd, bepaalt dat men in het kader van het luik ‘gezondheid op het werk’ grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling moet vastleggen. Daarnaast voorziet de strategie ook een specifieke maatregel voor de schoonmaaksector.

Kankers na 9/11

Achttien jaar na 11 september 2001 is het aantal slachtoffers dat aan kanker lijdt, haast niet meer te tellen. Het puin van de ingestorte WTC-torens bleef maar liefst 99 dagen lang branden. Daarbij kwamen grote hoeveelheden chemische stoffen vrij, waaronder dioxines, asbest en andere kankerverwekkende stoffen. Rtl.be ging dieper in op deze kwestie.

Belang van bescherming tegen zonlicht: thuis en op het werk

Blootstelling aan uv-straling doet het risico op huidkanker toenemen. Het is dus belangrijk om zich te beschermen tegen zonlicht. Werknemers die vaak buiten werken, moeten ook tijdens de werkuren voldoende maatregelen nemen. Om de Belg bewust te maken van de gevaren van blootstelling aan zonlicht, lanceert Euromelanoma jaarlijks een preventiecampagne.

Stof op de werkplaats: waarschuwingen van Napo

De film ‘Napo in... een stoffige werkplaats’ toont hoe belangrijk het is blootstelling aan stof doeltreffend tegen te gaan om ziekte en ongevallen te voorkomen.

Belgische Senaat stelt informatieverslag hormoonverstoorders voor

De Belgische Senaat stelde een informatieverslag op rond de preventie en eliminatie van hormoonverstorende stoffen.

De griep is in het land – enkele tips

Volgens experts komt de jaarlijkse griepepidemie er weer aan. Daarom zetten we even enkele feiten over de griep op een rijtje en geven we je enkele tips mee om te voorkomen dat je het virus oploopt of – als het al te laat is – doorgeeft.

Lassen van metalen: bewezen risico op kanker

In een nieuwe nog te verschijnen monografie (nr. 118) classificeert het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek lasrook en uv-stralen afkomstig van lasoperaties als bewezen kankerverwekkende stoffen voor de mens. Lasrook stond sinds 1989 op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen (categorie 2B).

Hoge Gezondheidsraad pleit voor verbod op zonnebanken

In Brazilië en Australië zijn zonnebanken nu al verboden, maar in ons land is dat (nog) niet het geval. Sterker nog: in vergelijking met andere Europese landen wordt de zonnebank in België erg veel gebruikt. In 2015 maakte 14 procent van de Belgische bevolking minstens 1 keer gebruik van een zonnebank; 62 procent van hen ging er minstens 10 keer onder. Dit brengt het totaal aantal Belgen dat gebruik maakte van een zonnebank op meer dan een miljoen.