Werknemersinformatie

Dossier: Minder zitten en meer bewegen op het werk

Een groot deel van de Belgische (beroeps)bevolking kampt met overgewicht of lijdt aan obesitas. Het is zelfs zo erg dat men kan spreken van een epidemie. Eén van de oorzaken van welvaartsziekten als obesitas is – samen met een ongezond eetpatroon – een gebrek aan beweging.

Gezond op het werk

We spenderen veel tijd op ons werk. Soms is het moeilijk om na de werkuren nog de energie of motivatie te vinden om te gaan sporten of te zorgen voor een gezonde maaltijd. Daarom is het een goed idee om al aan je – fysieke en mentale – gezondheid te werken op de werkvloer zelf. Dit hoeft geen uren in beslag te nemen en kan al met enkele simpele aanpassingen.

Reanimatietechnieken: geen overbodige luxe

Maar weinig mensen weten hoe ze moeten ingrijpen wanneer ze getuige zijn van een hartstilstand of een andere levensbedreigende aandoening. Marleen wist dat wel. Zij volgde namelijk een opleiding reanimatietechnieken. De vaardigheden die ze daar aanleerde, redden al twee mensenlevens. 

Adembenemende bescherming

Van alle persoonlijke beschermingsmiddelen is ademhalingsbescherming misschien wel de minst bekende. Dit dossier geeft een overzicht van de verschillende soorten en licht toe wat de codering op de verpakking betekent.

Heimlich manoeuvre kan levens redden

Je verstikken is vervelend, maar meestal onschuldig. Als je je verslikt of iets inslikt waardoor je ademhalingswegen helemaal afgesloten worden, kan het wel ernstig zijn en kan je zelfs stikken. Hopelijk is er dan iemand in de buurt die het Heimlich manoeuvre kan toepassen.

28 april: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid op werk heeft ook een werelddag. Een gelegenheid om men inzicht te krijgen in deze problematiek. Er zijn jaarlijks immers nog altijd veel ongevallen en ziekten die te maken hebben met het werk.