Onderzoek

Gezonder eten dankzij gezond aanbod

Wanneer snoep- en frisdrankautomaten op school gezondere producten bevatten, kiezen scholieren ook automatisch voor gezondere aankopen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek. Deze conclusie is echter ook interessant voor preventieadviseurs die een gezondheidsbeleid willen uitstippelen op het werk.

Rookverbod op de werkplek in de praktijk

Sinds 1 januari 2006 is het bij wet verboden om te roken op de werkplek. Dr. Jean-Charles Perrier, tabacoloog en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk CBMT, onderzocht hoe dat rookverbod werd voorbereid en georganiseerd en hoe het een jaar na de invoering ervan werd toegepast en beleefd. We zetten kort de belangrijkste conclusies van de studie uiteen.

En hoe gaat het nog met u?

Elk jaar krijgt één Europeaan op de vier af te rekenen met psychische problemen. De gevolgen zijn velerlei: verlies aan levenskwaliteit, sociale uitsluiting, stigmatisering van wie psychologische of emotionele problemen heeft, en verliezen op economisch en sociaal vlak. Daarmee vormen psychische problemen een van de grootste uitdagingen voor de openbare gezondheidszorg. De Europese Commissie heeft opdracht gegeven tot het opstellen van een Eurobarometer voor mentaal welzijn in de 25 lidstaten.

Eurobarometer gezondheid en voeding

In november en december 2005 organiseerde de Europese Commissie een enquête over de gezondheid en voeding van de Europeanen. De resultaten werden in november 2006 bekendgemaakt. Een kort overzicht van de belangrijkste resultaten.

Hoe gezond zijn onze werknemers?

Op 23 oktober 2006 luidde het colloquium ‘Start veilig’ het begin van de Europese Week in. Op dat colloquium kwam Veerle Hermans van IDEWE cijfers voorstellen over de gezondheidstoestand van werknemers in 2005, met speciale aandacht voor de categorie tussen 15 en 24 jaar. We geven hier de belangrijkste resultaten weer.

Een kater op het werk

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een rapport over de impact van alcohol op de gezondheid, de economie en het sociale leven in de EU. Alcohol is inderdaad niet weg te denken uit het leven van de Europeaan. De alcoholconsumptie in de EU is dan ook het hoogst ter wereld. Dit rapport maakt echter duidelijk dat alcohol een negatieve impact kan hebben op verschillende vlakken. In dit artikel belichten we vooral de link tussen alcohol en werk.

De invloed van werk op de volksgezondheid

Werk heeft een grote invloed op de volksgezondheid en slechte arbeidsomstandigheden kosten de maatschappij handenvol geld. Dat besef wint steeds meer terrein. Tot voor kort werd er in het gezondheidsbeleid echter weinig aandacht besteed aan werk, behalve aan traditionele aspecten zoals arbeidsongevallen en beroepsziekten. Van 2002 tot en met 2004 onderzocht een Europese projectgroep de invloed van werk op de volksgezondheid. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten.

Gezond eten om goed te werken

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) publiceerde onlangs een studie over een ten onrechte onderbelicht thema op het werk: voeding. Nochtans doet die voeding de menselijke machine draaien …