Artikel

Gezond werk voor werknemers met een chronische ziekte

Chronisch zieke werknemers zijn een realiteit op de werkvloer. Met de juiste begeleiding kunnen zij vaak aan het werk blijven. Dit komt zowel werkgever, werknemer als de maatschappij ten goede. Het Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP) heeft in het kader van de campagne ‘Gezond en duurzaam werk voor mensen met een chronische ziekte’ een praktische gids uitgebracht die werkgevers moet helpen met het organiseren van een gezondheidsbevorderend beleid op maat van werknemers met chronische ziekten.

Werken met diabetes

Steeds meer mensen lijden aan suikerziekte. Over de aandoening zijn er heel wat vooroordelen, ook bij werkgevers: diabetici zouden hun werk minder goed kunnen doen, sneller moe zijn, meer verzuimen,… Nochtans kan een diabetespatiënt normaal aan de slag als er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Langdurig ziekteverzuim bij oudere werknemers zit in de lift

Sinds enkele jaren zit het langdurig ziekteverzuim, vooral bij oudere werknemers, flink in de lift. De beleidsmakers willen van het re-integreren van uitgevallen werknemers een prioriteit maken, maar ook de ondernemingen zullen hierbij een duit in het zakje moeten doen.

Move Europe: Mentale gezondheidspromotie in de praktijk

De campagne Move Europe, Werken aan Mentaal Welzijn, werd succesvol afgerond op 27 januari 2011. Uit 300 deelnemers koos een jury drie Goede praktijken, ondernemingen die een actief beleid opzetten om het mentale welzijn van hun werknemers te verbeteren. De gelukkigen zijn het Jessa ziekenhuis, Procter & Gamble en de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Focus zet hun initiatieven in de kijker.

Arbeidsongeschiktheid na sportblessures in Nederland

Sporten is gezond, daarover bestaat geen twijfel. Sportende werknemers zijn ook gezonder dan hun niet-sportende collega’s. Toch veroorzaken sportblessures ook heel wat ziekteverzuim. Een Nederlands onderzoek trachtte daarom te achterhalen welke sportdisciplines het gevaarlijkst zijn en welke sportblessures het vaakst voor werkverzuim zorgen.

Move Europe: Werken aan mentaal welzijn

Eind november werd de nieuwe Move Europe campagne gelanceerd met de slogan ‘Werken aan mentaal welzijn’. Deze Europese campagne is een initiatief van het European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) (1). In België is de campagne in handen van Prevent, het nationale Belgische aanspreekpunt van het Europese netwerk, en zijn partners (2). Na de succesvolle campagne ‘Gezonde werknemers zorgen voor een gezonde onderneming!’ (3) koos het ENWHP deze keer voor het thema geestelijke gezondheid. Een overzicht.

Leeftijdsmanagement is meer dan aandacht voor oudere werknemers

Het project Ageing at work loopt na twee jaar onderzoek af. De laatste fase van het project bestond uit het opstellen van een piloot-opleiding over een leeftijdsbewust beleid. Prevent organiseerde eind oktober 2009 een studiednamiddag rond het thema 'Leeftijd en gezondheid op het werk'.

Move Europe: selectie van goede praktijken

Op 31 maart vond in Pellenberg, nabij Leuven, het sluitstuk plaats van Move Europe, de Europese campagne over gezondheidsbevordering op het werk. Tijdens het seminarie, getiteld “Gezondheidspromotie op het werk”, behaalden vijf bedrijven een certificaat voor Goede Praktijk. De vijf bedrijven, geselecteerd door een jury van deskundigen, werden onderscheiden voor hun beleid inzake gezondheid dat ze om beurt voorstelden aan het publiek. Maar hoe verliep de selectie en wat zijn de bekroonde initiatieven?

Europese lidstaten sluiten mental health pact

Onder het Voorzitterschap van Slovenië hielden de Europese lidstaten op 12 en 13 juni 2008 in Brussel een conferentie over geestelijke gezondheid en geestelijk welzijn. De lidstaten spraken er af om maatregelen te nemen om het aantal geestelijke aandoeningen en zelfmoorden in de EU te doen afnemen. Er werden ook afspraken gemaakt in verband met het aspect geestelijke gezondheid in relatie tot het werk.

Welzijn op het werk: hoe chronische ziekten voorkomen?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan ongeveer 60% van de sterfgevallen in 2005 worden toegeschreven aan chronische ziekten. Voor de bedrijven is dit verschijnsel, dat alle inkomensklassen treft, alvast een dure kostenpost. PricewaterhouseCoopers en de National Business Group on Health deden in het kader van het World Economic Forum een onderzoek naar gezondheidsbevordering. Het onderzoek biedt enkele denksporen voor de verbetering van het welzijn van de werknemers, de werkgevers en de samenleving in het algemeen, bijvoorbeeld via een partnerschap tussen overheid en privésector.