Artikel

Professionele bestuurders: systematische screening op slaapapneu?

‘Kunnen we professionele bestuurders een test laten afleggen om slaapapneu op te sporen?’, vraagt een volksvertegenwoordiger zich af, die de vraag officieel stelde aan minister van Werk Kris Peeters. In zijn antwoord onderstreept deze dat er in België al maatregelen bestaan tegen het risico van slaperigheid achter het stuur en slaapapneu.

Minder zitten op kantoor

De hoogopgeleide werknemer zit op een gemiddelde doordeweekse dag 10,1 uur, wat de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Aangezien een groot deel van de zittijd op kantoor wordt doorgebracht, is dit de aangewezen plek om die zittijd te verminderen. Maar hoe doet men dat?

Preventie van psychosociale risico's op het werk: Europese Week 2015

De Europese campagne “Gezond werk is werk zonder stress" van het  Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) loopt stilaan ten einde. 

Propere handen

De meest voor de hand liggende manier om de verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan, is je handen regelmatig wassen. Om je handen goed proper te krijgen, moet je ze vooral lang genoeg wassen. Of je daarbij warm of koud water gebruikt, maakt vermoedelijk geen verschil.

 

Zwaarlijvigheid en discriminatie: wat zegt het Europees recht?

In een prejudiciële vraag werd het Europese Hof van Justitie gevraagd een standpunt in te nemen over discriminatie op het werk op grond van zwaarlijvigheid. Het Hof antwoordde dat zwaarlijvigheid in bepaalde omstandigheden kan worden beschouwd als een handicap waarop de richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep van toepassing is.

 

Sterfte door kanker en hart- en vaataandoeningen over 10 jaar gedaald

Er sterven steeds minder mensen aan kanker en hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit de nieuwe sterftecijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Sterfte door zelfdoding, borst- en longkanker blijven de belangrijkste doodsoorzaken voor wie sterft voor z’n 65ste.

Ondernemingen focussen vooral op ‘verplichte’ elementen van gezondheidsbeleid

De Vlaamse en Brusselse bedrijven bieden hun werknemers nog te weinig steun bij het kiezen voor een gezonde(-re) leefstijl. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). Uit de resultaten blijkt dat onze bedrijven voornamelijk aandacht hebben voor maatregelen die gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen.

Leefstijlprogramma’s op het werk: niet altijd rendabel

Overgewicht is een belangrijk maatschappelijk probleem. De werkplek is een setting waar programma’s opgezet kunnen worden om mensen aan te zetten hun leefstijl te wijzigen. Het aanbieden van dergelijke voedings- en beweegprogramma’s is echter niet altijd rendabel. Dat is de conclusie van een Nederlandse doctoraatsstudie.

Welke invloed heeft zittend werk op de fysieke activiteiten in de vrije tijd?

Het sedentaire leven van een groeiend aantal werknemers verontrust wetenschappers. Dat blijkt althans uit twee nieuwe studies over de fysieke activiteiten tijdens en naast het werk.

Raad van de Europese Unie wil meer lichaamsbeweging op het werk

De Raad van de Europese Unie vaardigde op 26 november 2013, op voorstel van de Europese Commissie, een aanbeveling uit over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in de verschillende sectoren.