Artikel

Disability Management: systematisch beleid als oplossing voor langdurig verzuim

Slechts 1 op de 5 werknemers die een jaar afwezig zijn opnieuw aan de slag gaan bij hun werkgever. Daarom is een systematische aanpak op bedrijfsniveau is noodzakelijk op het vlak van jobbehoud en re-integratiebeleid.

Jobbehoud: een uitdaging voor de toekomst

In België ontvangen ongeveer 300.000 mensen een uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan een jaar). Nooit voorheen was dit cijfer zo hoog. Ondanks de vele voordelen van een beleid voor jobbehoud en socioprofessionele re-integratie zijn er momenteel maar weinig initiatieven op dit vlak. De Société scientifique de santé au travail (Ssst) en de Association scientifique de médecine d’assurance (ASMA) besloten het probleem te bestuderen.

Intro_DM: een re-integratietraject in de praktijk

Intro_DM ontwikkelde een innovatief concept voor de reintegratie en het jobbehoud van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen in België. Wat is het stappenplan van een re-integratietraject en de rol van de verschillende betrokkenen?

Intro_DM: (Dis-)Ability Management, een meerwaarde bij re-integratie en jobbehoud

De vergrijzing en ontgroening van de bevolking evenals de schaarste op de arbeidsmarkt stelt het welzijnsbeleid en de maatschappij voor belangrijke uitdagingen. Inspanningen op vlak van preventie, van jobbehoud en van re-integratie zijn dan ook essentieel voor de toekomst. In het kader van het project Intro_DM werd een innovatief concept ontwikkeld voor de re-integratie en jobbehoud van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen in België.

Een kwalitatieve analyse als motiverend onderdeel van een geïntegreerd verzuimbeleid

Ziekteverzuim vergt een doordachte en geïntegreerde aanpak. Niets werkt zo verwarrend als gefragmenteerde ingrepen en maatregelen inzake afwezigheid wegens ziekte van medewerkers. Enkel het integreren van verzuimmaatregelen in een totaal en geëngageerd personeelsbeleid biedt een kans op slagen. Een kwalitatieve analyse van ziekteverzuim vormt hierin een verbindend element. Miche Vanwayenbergh, Hilde De Man, externe preventieadviseurs psychosociale aspecten IDEWE