Artikel

Intro_DM: een re-integratietraject in de praktijk

Intro_DM ontwikkelde een innovatief concept voor de reintegratie en het jobbehoud van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen in België. Wat is het stappenplan van een re-integratietraject en de rol van de verschillende betrokkenen?

Intro_DM: (Dis-)Ability Management, een meerwaarde bij re-integratie en jobbehoud

De vergrijzing en ontgroening van de bevolking evenals de schaarste op de arbeidsmarkt stelt het welzijnsbeleid en de maatschappij voor belangrijke uitdagingen. Inspanningen op vlak van preventie, van jobbehoud en van re-integratie zijn dan ook essentieel voor de toekomst. In het kader van het project Intro_DM werd een innovatief concept ontwikkeld voor de re-integratie en jobbehoud van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen in België.

Een kwalitatieve analyse als motiverend onderdeel van een geïntegreerd verzuimbeleid

Ziekteverzuim vergt een doordachte en geïntegreerde aanpak. Niets werkt zo verwarrend als gefragmenteerde ingrepen en maatregelen inzake afwezigheid wegens ziekte van medewerkers. Enkel het integreren van verzuimmaatregelen in een totaal en geëngageerd personeelsbeleid biedt een kans op slagen. Een kwalitatieve analyse van ziekteverzuim vormt hierin een verbindend element. Miche Vanwayenbergh, Hilde De Man, externe preventieadviseurs psychosociale aspecten IDEWE