Werknemersinformatie

(Cyber)pesten op het werk

Niet enkel kinderen, maar ook volwassenen kunnen het slachtoffer worden van pesterijen, zowel in hun privéleven als op het werk. Door de opkomst van onder andere sociale media gebeurt het ook vaker dat mensen online gepest worden; men spreekt dan van cyberpesten. Wat houdt (cyber)pesten op het werk net in? En wat als een collega of leidinggevende je pest?

Geweld op het werk: een toenemend fenomeen

Agressie is een fenomeen dat steeds meer voorkomt op de werkvloer. In een recente enquête gaf 16% van de werknemers aan dat ze tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging agressief benaderd werden op het werk. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien (toen 7%).

Preventiewoordenboek - Wie? De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor de opvang van mensen die vinden dat zij het slachtoffer zijn van pesterijen of gewelddadig gedrag op het werk.

Instructiefiche: Wat doen als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag?

Als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag, moet je zo snel mogelijk reageren zodat de situatie niet escaleert. Welke maatregelen kan je nemen?

Grensoverschrijdend gedrag op kantoor herkennen

Een op tien Belgische werknemers voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Pesten en geweld op het werk komen veel vaker voor dan je denkt. Bovendien leidt het tot stress en een slechte werksfeer en kan het depressie, ongevallen of, in het ergste geval, zelfmoord in de hand werken. Grensoverschrijdend gedrag herkennen, is dan ook heel belangrijk om op tijd te kunnen reageren.

Instructiefiche: Hoe reageren op pestmails?

Ben je het slachtoffer van pesterijen, dan kun je het pesten stoppen of er toch minstens geen aanleiding toe geven door deze tips te volgen.

Sociale media op het werk: denk na voor je iets verstuurt

Bent u fan van Facebook, Twitter, LinkedIn… op het werk?  U bent niet  de enige. Veel werknemers gebruiken deze sociale media tijdens hun uren. Nochtans zijn hier een aantal risico’s aan verbonden: minder productiviteit, cyberpesten, een eventuele sanctie mocht die voorzien zijn in het arbeidsreglement,...