Actueel

Covid-19: Procedure terugkeer naar het werk voor niet-verzorgenden

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben gevolgen voor de terugkeer van zieke werknemers. De externe preventiedienst Cesi stelde hier een korte procedure voor op. Hieronder een overzicht van wat er moet gebeuren wanneer niet-verzorgenden willen terugkeren naar het werk nadat zij symptomen van of een besmetting met het coronavirus hebben gehad.

KU Leuven: Burnout Assessment Tool

Op 19 en 20 maart 2019 werd de Burnout Assessment Tool (BAT) van de KU Leuven voorgesteld. De tool is gebaseerd op een geactualiseerde definitie van de term ‘burn-out’. Op basis van deze definitie werd een vragenlijst en een scoresysteem ontworpen dat de gebruiker een indicatie over het risico op burn-out geeft.

Vragenlijst voor re-integratie van langdurig zieken

Professor Lode Godderis (KU Leuven) benadrukte recent dat langdurig zieken binnen drie maanden specifieke ondersteuning moeten krijgen, afgestemd op hun situatie en behoeften. Federaal minister van Sociale Zaken Maggie De Block kondigt nu de invoering aan van een gestandaardiseerde vragenlijst om de patiënten weer aan het werk te helpen.

Kan het KB re-integratie gaan werken?

Het nieuwe KB Re-integratie is op 24 november 2016 verschenen in het Belgisch Staatsblad, en zal van kracht zijn vanaf 1 december 2016. Dr. Kempeneers gaat er dieper op in.

Stress houdt lelijk huis onder federale ambtenaren

In 2014 was meer dan een kwart van het verzuim onder de federale ambtenaren het gevolg van stress, burn-out of depressie. Dat is het hoogste cijfer dat ooit werd opgetekend.

Sterke daling in de frequentie van ziekteverzuim in 2014

Ieder jaar maakt Securex een barometer van het ziekteverzuim op. Het goede nieuws is dat het aantal ziektemeldingen per werknemer in 2014 het laagste niveau in 8 jaar bereikte. Het slechte nieuws is dat het langdurig verzuim blijft toenemen.