Wetgeving

Werkhervatting langdurig zieken

In een parlementaire vraag aan de minister van Werk heeft een volksvertegenwoordiger haar bezorgdheid geuit over de problemen rond de werkhervatting van langdurig zieken. Uit recente cijfers van het ACV blijkt immers dat 71% van de langdurig zieken die via hun bedrijf in een re-integratietraject willen stappen, door de bedrijfsarts definitief arbeidsongeschikt worden verklaard.

Re-integratie langdurig zieken

Op 24 november 2016 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee koninklijke besluiten over re-integratie. De wet die de arbeidsrechtelijke omkadering voor re-integratie regelt, volgde iets later en verscheen in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016.

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Het KB gezondheidstoezicht is aangevuld met bepalingen over de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: het re-integratietraject voor de begeleiding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers en de rol van de verschillende betrokken partijen.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers cao 104

Cao nr. 104 legt de ondernemingen op om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor alle oudere werkenemers.