Onderzoek

Stijgend ziekteverzuim in België

Securex en SD Worx publiceerden een overzicht van het ziekteverzuim bij hun klanten. Omwille van de omvang van hun klantenbestand kunnen de cijfers beschouwd worden als statistisch representatief. 

Aantal ziektedagen bij leerkrachten stijgt

Uit het jaarlijkse rapport “Ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel” blijkt dat in 2016 het gemiddeld aantal ziektedagen in het onderwijs gestegen is t.o.v. het jaar ervoor. De grootste oorzaak was de griep, maar bij langdurig zieken waren vooral psychosociale aandoeningen de boosdoeners.

Ziekteverzuim: verbetering op komst?

Het langdurig ziekteverzuim (van een maand tot een jaar onafgebroken thuis wegens ziekte) bleef in België in 2016 nagenoeg constant ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit de cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx. Dat is opmerkelijk, want sinds 2004 is het ziekteverzuim aanzienlijk gestegen. 

Meer absenteïsme: nood aan betere preventie

Uit onderzoek van HR-dienstverlener Acerta blijkt dat het ziekteverzuim in België vorig jaar structureel gestegen is tegenover 2011. Een goed preventiebeleid en de re-integratie van zieke werknemers zijn daarom van groot belang.

Arbeidsomstandigheden en absenteïsme

Uit een onderzoek in het Scandinavian Journal of Work blijkt dat veranderingen in de fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden een verschillende invloed hebben op het absenteïsme. 

Fulltime evenwichtig werk doet langer en gezonder werken

De kwaliteit van een job heeft een belangrijke invloed op de gezondheid van werknemers, de duurzaamheid van het werk en de jobtevredenheid. Werkonzekerheid en emotionele overbelasting hebben een negatieve impact. Bovendien lopen sommige groepen van mensen meer kans op een kwalitatief slechtere job. In het kader van welzijn op de werkvloer en het eindeloopbaandebat is het raadzaam aandacht te besteden baankwaliteit.

Evolutie van arbeidsomstandigheden in Finland

Het staatsagentschap ‘Statistics Finland’ voert sinds 1977 enquêtes naar de kwaliteit van het arbeidsleven in Finland. De resultaten van die enquêtes geven een goed beeld van de evolutie van het arbeidsleven in Finland. We zetten de belangrijkste trends op een rijtje.