Goede Praktijk

Terugkeer naar het werk na borstkanker: steungroep van het Europees Parlement

Bénédicte Belge werkt als arts bij de medische dienst van het Europees Parlement. In 2015 richtte zij met twee psychologen een hulpgroep op voor medewerkers met borstkanker. Zij getuigt over deze positieve ervaring op de site van Pink Ribbon.

Re-integratie op het werk: een taak van de interne preventieadviseur?

De Detry-groep heeft een beleid ingevoerd om werknemers die langdurig afwezig zijn geweest, opnieuw in het bedrijf te integreren. Preventieadviseur Jessica Laenen legt ons uit hoe ze de motor en de sleutelfiguur is geworden van een werkhervattingsbeleid dat voortaan deel uitmaakt van de preventiecultuur van het bedrijf.

ESF-project ‘ik wil er wel-zijn’ leidt tot stijgende aanwezigheden

Continuïteit bieden in de zorgverlening aan de cliënten is van groot belang in de thuiszorg. De sector kent echter een vrij hoog ziekteverzuim. Om hierop een antwoord te bieden, ging Familiehulp van start met het project ‘ik wil er wel-zijn’ en bouwde, ondersteund door middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), een integraal verzuimbeleid uit. Er werden een aantal experimenten opgezet om het effect van bepaalde acties op de aanwezigheden in de praktijk te testen. Daarnaast zocht men ook naar mogelijkheden om de werkdruk voor de werknemers te verlagen.

Verzuimbeleid bij Thuiszorg Vleminckveld

Ter gelegenheid van een studiedag over ziekteverzuim, die in maart door Lucina, PreventAcademy in Pellenberg werd georganiseerd, werd de Onafhankelijke sociale dienst Thuiszorg Vleminckveld uitgenodigd om zijn verzuimbeleid voor te stellen. De dienst onderscheidt zich door zijn motivering. De focus ligt immers niet in de eerste plaats op het drukken van de kosten ten gevolge van ziekteverzuim. De aanpak concentreert zich hoofdzakelijk op participatie en vrijwilligheid. De doelstelling is duidelijk: een beter welzijn voor de medewerkers.

Bijzondere werknemers bij Deceuninck

Iedere werknemer is bijzonder, maar de wet beschouwt enkel werknemers die een verhoogd risico lopen als ‘bijzondere werknemers’. Sommige bedrijven doen een extra inspanning om deze bijzondere werknemers toch een job op maat te bezorgen. Het West-Vlaamse Deceuninck is er zo eentje. Preventieadviseur Jean-Vasco Degryse en personeelsmanager Patrick Grootaert lichten het personeelsbeleid van de onderneming toe.