Artikel

Preventie van hart- en vaatziekten: een dag, een week, altijd

Op 29 september wordt de World Heart Day georganiseerd. In België, organiseert de Belgische Cardiologische Liga van 24 tot 30 september 2018 de Week van het Hart, een nationale sensibiliseringsactie rond preventie van hart- en vaatziekten. Deze 39ste editie staat in het teken van de cardiocerebrovasculaire aandoeningen: hartinfarct, cerebrovasculair accident (CVA) en perifeer vaatlijden. In dit artikel worden deze aandoeningen kort toegelicht en leggen we uit waarop men moet letten wanneer een collega na een CVA het werk hervat.

 

Reuma op het werk

Reuma is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die doorgaans gekenmerkt worden door ontstekingen, stijfheid, pijn en vermoeidheid, en die kunnen leiden tot beperkingen. Werknemers die aan reuma lijden, kunnen hun beperking laten erkennen als arbeidshandicap. Reuma kan patiënten immers niet enkel in het dagelijkse leven hinderen, ook het uitvoeren van een job kan erdoor bemoeilijkt worden. 

Tips om je thuis en op het werk te wapenen tegen de griep

Sinds vorige week is ons land getroffen door een griepepidemie. De griep zal de komende weken nog toenemen in intensiteit, met wellicht een piek binnen twee à drie weken.

Ziekteverzuim 2016: enkele interessante tendensen uit het Securex-rapport

Securex, een grote dienstverlener aan ondernemingen die onder meer ook een externe preventiedienst in zijn rangen heeft, publiceert regelmatig studies op basis van het eigen cijfermateriaal. Recent verscheen het laatste overzicht over het Belgische ziekteverzuim dat slaat op 2016. De vorige jaren publiceerde Securex al white papers over deze problematiek en in de onderstaande toelichting zal Jan Van Peteghem enkele tendensen duiden. 

Het nieuwe KB Re-integratie: stand van zaken

Recent heeft Co-prev cijfers gepubliceerd op hun twitteraccount @Co_Prev over de re-integratietrajecten volgens het nieuwe KB Re-integratie. Zeven van de elf diensten hebben hun cijfers gedeeld. Deze vertegenwoordigen 78% marktaandeel. Omgezet naar de ganse markt, zijn er in het eerste kwartaal ongeveer 2000 re-integratietrajecten opgestart. Hiervan zijn er al ongeveer 1050 beslissingen gerapporteerd; dit zijn dus adviezen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het Formulier voor Re-integratiebeoordeling (FRB).

MS op het werk

In België lijden ongeveer 11000 mensen aan de chronische en neurologische ziekte Multiple Sclerose of MS. Ondanks hun ziekte kunnen veel patiënten gewoon aan de slag blijven als hun werk enigszins wordt aangepast. Wat kan een werkgever doen wanneer hij te maken krijgt met een werknemer die aan multiple sclerose lijdt?

Helft van de zelfstandigen vindt job werkbaar

Van de Vlaamse zelfstandigen vindt de helft (50,7%) zijn job werkbaar. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) driejaarlijks uitvoert.

 

Absenteïsme op het werk: ook de cijfers zijn vaak afwezig

HR dienstverlener Securex concludeerde vorig jaar dat het ziekteverzuim bij de Belgische werknemers in 2014 gedaald was. SD Worx, een concurrerend sociaal secretariaat, stelde echter vast dat het verzuim was toegenomen. Vanwaar deze verschillen? En hoe komt het dat veel ondernemingen zelf geen statistieken bijhouden over het verzuim in het bedrijf? 

 

Meer mensen langer aan het werk in innovatieve arbeidsorganisaties?

Hoe kan innovatieve arbeidsorganisatie helpen om oudere en (chronisch) zieke werknemers (langer) aan het werk te houden?

Langdurig ziekteverzuim blijft stijgen

Uit cijfers van HR-dienstverlener Securex blijkt dat het langdurig absenteïsme in België blijft stijgen. Securex concludeert dat op basis van een onderzoek bij 23.253 werkgevers en 208.048 medewerkers uit de privésector.