Onderzoek

Nooddouches: het probleem van het waterdebiet

Uit tests met verschillende waterdebieten van de nooddouches die worden gebruikt in geval van contaminatie door chemicaliën blijkt dat een grotere hoeveelheid water geen garantie is voor een grotere efficiëntie. Met deze vaststelling moet rekening worden gehouden bij de uitwerking van een nieuw deel in de reeks Europese normen voor “nooddouches”.

Interventie bij een ramp: lessen uit de brand bij Chemie-Pack

Begin 2011 brak in het Nederlandse bedrijf Chemie-Pack een brand uit die uitgroeide door zijn aard en omvang uitgroeide tot een ramp. In twee rapporten wordt nagegaan op welke manier de interventie en hulpverlening verlopen is en wat er naar de toekomst toe kan aangepast worden.