Wetgeving

Veiligheidssignalering en norm ISO 7010

De norm ISO 7010 Graphical symbols - Safety colours and safety signs bevat een aantal veiligheidstekens die lichtjes verschillen van de Belgische regelgeving rond veiligheids- en gezondheidssignalering. Hoe kan die norm in de ondernemingen toegepast worden? 

Wijzigingen veiligheidssignalisatie op komst

Onlangs is de ISO norm 7010 gepubliceerd als EN norm. Verwacht wordt dat dit ook zijn impact heeft op de Europese regelgeving over veiligheidssignalisatie.

E-mail op het werk: waar ligt de grens?

Volgens een recente Amerikaanse studie zou 23% van de e-mails in professionele mailboxen van bedrijven een privé-karakter hebben. Mag de werkgever e-mails met een privé-karakter controleren? En waar ligt daarbij de grens tussen het voorkomen van misbruik en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers?