Artikel

Tips voor het maken van een PowerPointpresentatie

Preventieadviseurs zijn altijd op zoek naar nieuwe methoden om collega’s te motiveren en te informeren. Prevent ging te rade bij experten in onderwijsvormen voor praktische tips. Pedagogisch adviseur Ingrid Molein legde in het vorige nummer van preventFocus uit hoe je met een softwaretool video’s kan bewerken. In deze bijdrage toont ze hoe je een aantrekkelijke PowerPointpresentatie kan maken.

Gebruik van een slimme bril op het werk: geen duidelijk zicht op de risico’s

Een slimme bril dragen op het werk is al lang geen sciencefiction meer: ze worden vandaag de dag gebruikt in magazijnen, productie- en onderhoudsafdelingen.Maar het onderzoek naar de gebruiksveiligheid kan de technische evolutie van slimme brillen niet volgen.Volgens Duitse deskundigen is het hoog tijd om klaarheid te scheppen en het gebruik van dergelijke apparaten correct te reglementeren. 

Social media en werk: een gevaarlijke combinatie

Sociale media zijn de dag van vandaag alomtegenwoordig. Vaak wordt echter vergeten dat er verschillende risico’s verbonden zijn aan het gebruik ervan. Social media kunnen immers een grote impact hebben op privé- en werkleven. Van dat laatste kan een Brusselse accountant die recent ontslagen werd omwille van zijn Facebookgebruik, meespreken.

Maak een plan voor risicocommunicatie

Communiceren en risico zijn geen evidentie voor behoorlijk wat bedrijven. Het is zinvol na te denken over de noodzaak voor een risicocommunicatieplan. Dit artikel helpt je om zo’n plan te maken.

Key Performance Indicators ook bruikbaar voor welzijnsbeleid?

Ondernemingen bepalen steeds vaker hun doel aan de hand van objectiveerbare gegevens. Ze goochelen met key performance indicators (KPI’s) om te komen tot balanced scorecards. Maar wat betekenen deze Engelstalige termen en hoe kan de preventieadviseur er gebruik van maken?

Comité PBW: een constructieve houding vanaf de eerste vergadering

Binnenkort worden er nieuwe leden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verkozen en zal er een eerste vergadering plaatsvinden. In het licht hiervan sprak PreventFocus met bedrijfsbemiddelaar Bénédicte de Callataÿ over hoe men binnen het sociaal overleg een gemoedelijke en constructieve sfeer kan creëren. 

Taalverschillen op de werkvloer

De voorbije decennia is onze samenleving almaar multicultureler geworden. Door het openstellen van de Europese binnengrenzen kunnen Europeanen zonder probleem naar een andere lidstaat verhuizen. Ondernemingen worden dus geconfronteerd met meer werknemers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. En taalbarrières kunnen uiteraard tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. 

De participatieve toolbox heeft meer kans op slagen

Toolboxmeetings zijn goed ingeburgerd in bedrijven. In de praktijk schieten ze echter om verschillende redenen vaak tekort: de ploegbazen zijn onvoldoende getraind, ze hebben geen toegang tot kwalitatieve en gebruiksvriendelijke informatie, de hiërarchische lijn ondersteunt hen onvoldoende,… Toolboxmeetings kan men het best laten renderen door werknemers echt te laten meedenken en discussiëren over hun eigen veiligheid en gezondheid.

TOOLBOXLAB laat toolbox herleven op Europese bouwwerven

Om toolboxmeetings te laten (her)leven op de Belgische en Europese bouwwerven, hebben Prevent, NAVB en P&I de handen in elkaar geslagen. Met financiële steun van het 'Leonardo da Vinci'-programma van de Europese Commissie werd het project TOOLBOXLAB opgestart. Hiervoor werden een training (met een online platform) uitgewerkt, die in een eerste fase werd uitgetest in de Belgische bouwsector. Op basis hiervan werd de opleiding dan verder uitgerold naar Roemenië, Bulgarije en Turkije.

Aantal dodelijke arbeidsongevallen in Vlaamse land- en tuinbouwsector daalt

Vorig jaar kwamen 16 mensen om het leven tijdens werkzaamheden in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit cijfers van Preventagri, de arbeidspreventiecel voor land- en tuinbouw van het ILVO (Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek). De cijfers tonen een daling ten opzichte van 2012 (21 doden) en 2011 (22 doden). Het aantal niet-dodelijke ongevallen in 2013 wordt geschat op 5.000.