Wetgeving

Codex - Boek IX Collectieve bescherming en individuele uitrusting

Codex Welzijn op het werk - Boek IX Collectieve bescherming en individuele uitrusting zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand

De Codex welzijn op het werk heeft het in de titel over brandpreventie op de arbeidsplaatsen op verschillende plaatsen de begrippen ‘controle’ en ‘onderhoud’. Wat is het verschil en wie is hiervoor verantwoordelijk?

Collectieve beschermingsmiddelen voortaan ook in Codex

Het KB van 30 augustus 2013 introduceert in de Codex een nieuw hoofdstuk: ‘Collectieve beschermingsmiddelen’. Het KB hevelt de overblijvende bepalingen van het voorkomingsbeleid uit het ARAB, het gekende artikel 54 quater, over naar de Codex. ARAB artikel 54quater wordt definitief opgeheven.

Veilig werken op hoogte: wetgeving

Over werken op hoogte zijn er verscheidene regelgevende bepalingen. De belangrijkste zijn samengebracht in de Codex welzijn op het werk, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5 Het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Een overzicht.

Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen: bepalingen in de wetgeving

Collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s) zijn technische middelen die een risico afschermen van personen die mogelijk aan dit risico worden blootgesteld. Ze mogen niet worden verward met persoonlijke beschermingsmiddelen die een persoon beschermen tegen één of meer risico’s. Volgens de preventiehiërarchie hebben cbm’s altijd voorrang op pbm’s.

Steigers op ladderklampen

Volgens de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn steigers op ladderklampen verboden. Onder uitzonderlijke omstandigheden kunnen ze toch gebruikt worden maar dan onder strikte voorwaarden.

Een noodknop aan de nooduitgang?

Meer en meer fabrieken sluiten in- en uitgangen van het bedrijf hermetisch af om inbraken en diefstallen te voorkomen. Ook nooduitgangen zijn vaak afgesloten en voorzien van een noodknop die de deur automatisch opent. Is zo’n systeem niet in strijd met de regelgeving rond evacuatie en brandgevaar? Mogen nooduitgangen wel afgesloten worden?