Werknemersinformatie

Verpakkingen en etiketten van chemische producten krijgen opfrissing

Misschien heb je al gemerkt dat op sommige producten niet langer de  vertrouwde oranje gevarenpictogrammen staan. In plaats daarvan staan er witte pictogrammen met een rode rand. Momenteel kan je beide soorten tegenkomen, maar deze zomer verdwijnen de oranje pictogrammen voorgoed.

Vluchtige organische stoffen: betere kennis voor betere bescherming

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn stoffen die worden gekenmerkt door hun hoge volatiliteit. Dit betekent dat ze dampen afgeven, zelfs bij een gewone werkdruk en een gewone temperatuur. Ze kunnen zich dus gemakkelijk in gasvorm in de omgeving verspreiden. VOS zijn samengesteld uit ten minste één koolstofelement en een of meer van de volgende elementen: waterstof, halogeen, zuurstof, zwavel, fosfor, silicium of stikstof. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid. Het is dus best je erover te informeren, zodat je je er beter tegen kunt beschermen.

Ernstig verbrand door explosie brandstoftank

Een werknemer was bezig met het afbreken van een oude brandstoftank toen die explodeerde. De man werd zwaar verbrand, maar hij mag van geluk spreken dat hij het overleefde. Wat gebeurde er precies en waarom?

Leerling verbrand bij het overgieten van benzine

Een leerling liep ernstige brandwonden op doordat er tijdens het overgieten van benzine dampen waren ontvlamd. Een kachel was de ontstekingsbron. Hoe had men dit ongeval kunnen voorkomen?

Leren uit ongevallen - Zwaar verbrand door een afbijtmiddel

Een stagiair van 16 jaar die in een voertuigreparatiebedrijf werkte, werd in januari 2012 het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. Hij liep zware brandwonden op nadat spatten van een afbijtmiddel op zijn aangezicht en zijn ogen waren terechtgekomen. Hoe had dit ongeval voorkomen kunnen worden?

Instructiefiche: Hoe veilig omgaan met benzine?

Benzine wordt vooral gebruikt als brandstof, maar er zijn nog andere toepassingen in de industrie. Benzine in vloeistof- of dampvorm is uiterst ontvlambaar en kan zich over grote afstanden verspreiden. Het is bovendien een mogelijk kankerverwekkende stof voor de mens (groep 2B) op grond van de componenten. Hoe veilig omgaan met benzine?

Instructiefiche: Containers - hoe reageren bij onveilige situaties?

Werknemers die werken met containers zijn zich niet altijd bewust van de gevaren waarmee ze geconfronteerd worden. Een van de belangrijkste risico’s zijn toxische gassen die ze kunnen inademen bij het openen van containers. De havenarbeiders die de goederen verplaatsen lopen het grootste risico, maar ook de douaniers en inspecteurs kunnen deze gassen inademen. Hoe reageren bij onveilige situaties?

Instructiefiche - Hoe je gezondheid beschermen als je werkt met nanomaterialen?

De kennis van de nanomaterialen is voortdurend in ontwikkeling. Behalve het naleven van de hierna volgende preventietips, moet je je regelmatig informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.

Opgelet voor toxische gassen in containers

Werknemers die werken met containers zijn zich niet altijd bewust van de gevaren waarmee ze geconfronteerd worden. Een van de belangrijkste risico’s zijn toxische gassen die ze kunnen inademen bij het openen van containers. De havenarbeiders die de goederen verplaatsen lopen het grootste risico, maar ook de douaniers en inspecteurs kunnen deze gassen inademen. Enkele tips.

Nanomaterialen: klein maar niet ongevaarlijk

Nanomaterialen worden beschouwd als de technologische revolutie van de 21e eeuw. Deze technologie is in volle expansie. Gezien de nog relatief beperkte kennis roept de invloed van deze technologie op onze gezondheid wel heel wat vragen op. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen we ons ertegen beschermen? Operatie Veiligheid bekijkt de stand van zaken.