Goede Praktijk

Aangename bijwerkingen bij Janssen Pharmaceutica

Janssen Pharmaceutica stelde een ergonomisch knelpunt vast in de productie, zocht naar een efficiënte oplossing en hielp met de uiteindelijke oplossing meteen nog een pak andere problemen de wereld uit. Hun verhaal was meteen goed voor de Prijs Gezondheid en Onderneming 2006.

Een didactisch laboratorium open voor de buitenwereld

Om het risico verbonden aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van de chemie, farmacie en polymeren te beperken, besloot de site van Solvay Research and Technology in Neder-Over-Heembeek een didactisch preventielaboratorium op te zetten. Zo kunnen de nieuwe operators praktijkervaring opdoen inzake veilige reflexen, gedragingen en werkmethodes. Een nuttige bagage voor heel hun professionele carrière. Op termijn zal het labo ook opengesteld worden voor studenten. Het project kreeg de tweede prijs toegekend op de wedstrijd van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Gebruik metamnatrium: opgepast voor gevaarlijke chemische reacties

Eind september behandelde een tuinder in Duffel zijn serregrond met het product metamnatrium. Er ontstonden dampen die een enorme stank afgaven en, aangezien het windstil was, bleef de wolk hangen en had de hele buurt er last van. Wat is metamnatrium precies en kan het gevaarlijk zijn?

Lek in zwaveldioxidetank?

In september 2005 werd in een suikerfabriek in Tienen twee keer in vier dagen tijd een lek in een opslagtank met zwaveldioxide ontdekt. In totaal werden drie werknemers en twee buurtbewoners bevangen door het giftige gas, maar gelukkig vielen er geen slachtoffers. Onderzoek wees uit dat het bedrijf ook geen loopje nam met de veiligheid. Wat is zwaveldioxide en wat kan er misgelopen zijn?