Artikel

Studie over de aanwezigheid van POP's in moedermelk

België neemt deel aan de 5e studie over de aanwezigheid van POP's (persistente organische polluenten) in moedermelk. De vetrijke moedermelk wordt beschouwd als een goede indicator om te meten in hoeverre de vervuiling van ons milieu ons organisme al dan niet aantast.

Gevaarlijke stoffen meten in besloten ruimte

Een van de belangrijkste gevaren tijdens werken in een besloten ruimte is een gevaarlijke atmosfeer die verstikking, intoxicatie, brand of explosie kan veroorzaken. Daarom is het van levensbelang om zowel voor als tijdens de interventie in de besloten ruimte de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te controleren.

Europese consultatie over gebruik van bisfenol A in thermisch papier

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) houdt op voorstel van Frankrijk een publieke consultatie over een mogelijk verbod op het gebruik van bisfenol A in thermisch papier. 

Meer kans op ALS na gebruik bestrijdingsmiddelen?

Verschillende studies naar de neurodegeneratieve aandoening amyotrofische lateraalsclerose (ALS) lijken te suggereren dat mensen die beroepsmatig blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen een verhoogd risico lopen op de ziekte.

KB Biociden

Het Koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden (BS van 8 september 2014) bevat aanvullende bepalingen bij de Europese Biocidenverordening zodat deze ook in België kan uitgevoerd worden.

Online tool om blootstelling aan meerdere gevaarlijke stoffen te evalueren

Werknemers worden vaak aan chemische stoffen blootgesteld tijdens het werk. Het Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) ontwikkelde daarom in samenwerking met de Université de Montréal en het Canadese IRSST een tool om de mogelijke effecten van blootstelling aan meerdere chemicaliën te evalueren.

Negen nieuwe autorisatieplichtige stoffen

Een verordening die verscheen op 19 augustus 2014 voegt negen nieuwe stoffen toe aan de lijst van autorisatieplichtige stoffen onder REACH.

Kleurstoffen en producten voor permanenten nog steeds schadelijk voor kappers

Zweedse onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat ook recente kappersproducten nog steeds schadelijk zijn voor de gezondheid van de kappers. Deze producten bevatten immers nog altijd kankerverwekkende aminen.

Wat is een "voorwerp" onder de REACH-verordening?

Frankrijk stelde eind februari 2014 een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie over het begrip "voorwerp" uit de REACH-verordening. Frankrijk wil duidelijkheid over de rapportageverplichtingen aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bij  samengestelde producten.

ECHA beveelt 5 stoffen aan voor autorisatie

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft aan de Europese Commissie aanbevolen om vijf nieuwe stoffen op te nemen op de autorisatielijst van REACH.