Artikel

Nieuwe risico’s: 3D-printen op grote schaal

3D-printen biedt heel wat mogelijkheden. De industrie zit dan ook in de lift. Maar wat betekent dat voor de steeds groter wordende groep werknemers die blootgesteld worden aan de risico’s van 3D-printen? Geert Appeltans, preventieadviseur bij Materialise, legt uit hoe de werknemers bij het Belgisch beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in 3D-toepassingen beschermd worden tegen de verschillende risico’s.

Opinie: RoundUp: kankerverwekkend of niet?

Internationale agentschappen die verwijten heen en weer slingeren in de discussie over de onkruidbestrijder RoundUp. Het is ongezien. De discussie laat ook arbeidsgeneesheer Edelhart Kempeneers niet onberoerd. 

 

Over de auteur:
Edelhart Y. Kempeneers is geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde. Momenteel is hij medisch directeur van Vlaanderen en Brussel bij de externe preventiedienst SPMT-ARISTA.

 

Afvaltransport van spuitbussen

Afval van spuitbussen, met of zonder deksel, vereist een specifieke verpakking voor transport naar een verwerkingseenheid. Dit geldt niet voor particulieren die zelf afval van spuitbussen naar een containerpark brengen. Maar bedrijven of afvalophaaldiensten die spuitbussen naar containerpark of verwerkingseenheid willen vervoeren, moeten wel met een aantal zaken rekening houden. 

ECHA geeft de toegang tot gegevens over chemische stoffen

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) verschaft het publiek toegang tot haar database over de chemische stoffen die in Europa gebruikt worden. Door deze informatie beschikbaar te maken, hoopt ECHA dat er meer gebruik zal gemaakt worden van de verzamelde gegevens. 

COPD, onbekend en daardoor vaak niet herkend

Uit een onderzoek van het Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) blijkt dat chronisch obstructief longlijden (COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease) in Frankrijk nog te weinig wordt gediagnosticeerd. De ziekte treft vooral rokers, maar ook veel personen die in het kader van hun beroep aan bepaalde schadelijke stoffen zijn blootgesteld.

Veiligheidsadviseurs en preventieadviseurs: veel overeenkomsten, maar nog meer verschilpunten

Zowel de preventieadviseur als de veiligheidsadviseur houden zich bezig met veiligheid op de werkvloer. Er bestaan dus verschillende overeenkomsten tussen beide functies. Maar in tegenstelling tot een preventieadviseur is een veiligheidsadviseur niet verplicht in ieder bedrijf. Het is niet het enige verschil tussen beide functies. Een overzicht.

Kwaliteit van de buitenlucht op luchthavens

Franse wetenschappers onderzochten de kwaliteit van de buitenlucht die werknemers op taxibanen inademen op 9 Franse luchthavens. De auteurs van de studie bevelen bijkomende preventiemaatregelen aan om het personeel te beschermen tegen blootstelling aan de roetdeeltjes van dieselmotoren. 

Nieuwe radonrisicozones en -gebieden

Op basis van de metingen die zijn uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is het aantal radonrisicozones en -gebieden in ons land uitgebreid. De blootstelling aan natuurlijk radon blijft het grootst in het zuiden van het land, terwijl er in het noorden meer kans is op blootstelling van radon als gevolg van menselijke activiteiten. 

Vlaanderen stemt in met decreet chemische veiligheid op het werk

Via een recent gepubliceerd decreet stemt Vlaanderen in met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk. Waarover gaat het en wat zijn hiervan de gevolgen? 

De invloed van PAK's op de gezondheid van wegenwerkers

In het kader van haar masterproef onderzocht dr. Els Vermeeren, arbeidsgeneesheer bij Mensura, de gevaren van polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) bij asfalteerders.