Artikel

Europese strijd tegen kwartsstof op de werf

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) heeft een sensibilisatiecampagne gelanceerd over blootstelling aan inhaleerbaar kristallijn silicastof op bouwplaatsen. Waarom kwarts en waarom in de bouw?

 

Bent u reeds geregistreerd voor het gebruik van uw biociden?

Elke verkoop, aankoop en gebruik van biociden met een hoog gezondheidsrisico moet geregistreerd worden zodat de overheid alle verkopers en gebruikers kan bereiken voor sensibilisatieacties, gebruiksaanbevelingen en specifieke opleidingen.

Gebruik van chemische agentia in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen

Eind 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de metaalsector die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit uitvoeren. De aandacht ging hierbij uit naar het mogelijke gebruik van kankerverwekkende stoffen, zoals hexavalente chroomverbindingen. Deze stoffen kennen een zeer breed gebruiksveld, onder andere bij de oppervlaktebehandeling van metalen (zoals chromeren).

Nieuwe REACH-testmethoden

In het Europees Publicatieblad van 1 juni 2016 verschenen nieuwe regels rond de testmethoden voor chemische stoffen om te bepalen of er een kans bestaat op huidcorrosie, huidirritatie, ernstige oogletsels, oogirritatie of acute toxiciteit. 

Seveso III-samenwerkingsakkoord in werking getreden

Op 10 juni 2016 is het Seveso III-samenwerkingsakkoord in werking getreden. Dat had heel wat voeten in de aarde, want voor de inwerkingtreding waren verschillende instemmingsaktes nodig. 

Een grenswaarde voor nanometrisch titaandioxide?

Terwijl de Verenigde Staten, Japan en enkele Europese landen (indicatieve) grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (GWBB) aan nanometrisch titaandioxide hebben ingevoerd, vraagt het INRS zich af waarom dit in Frankrijk niet is gebeurd. Het zou nochtans mogelijk moeten zijn dergelijke grenswaarden vast te leggen op basis van de in de VS uitgevoerde onderzoeken en aan de hand van een aangepaste meetmethode. Een woordje uitleg bij het voorstel van het INRS.

Risico’s beheren op bedrijventerrein chemische bedrijven

Chemelot is een industrieterrein voor chemische productiebedrijven en een Research & Developmentpark vlak over de grens met Nederland. De zogenaamde ‘chemiecluster’ heeft vele voordelen. Maar wat met de veiligheid met zo veel Sevesobedrijven zo dicht bij elkaar? Preventieadviseur-in-opleiding Ilona Verblakt* interviewde Klaas Bos, woordvoerder van Chemelot.

Blaaskanker en beroepsmatige blootstelling

Op 20 april 2016 stelde de European Cancer Patient Coalition (ECPC) in Brussel een witboek over blaaskanker voor. Hierin waarschuwen de auteurs voor een toename van het aantal gevallen van blaaskanker in Europa, waarvan een aanzienlijk deel verband zou houden met het werk.

Arbeidshygiëne in de lift

“Arbeidshygiëne moet meer aandacht krijgen.” Dat zegt Steven Verpaele, bestuurslid van de Belgian Society for Occupational Hygiene (BSOH), preventieadviseur arbeidshygiëne bij Mensura EDPBW en voorzitter van het Belgian Center for Occupational Hygiene (BeCOH). Er wordt volgens hem nog te weinig beroep gedaan op een professionele arbeidshygiënist. De BSOH wil die drempel verlagen.

Indeling van transportgevaarlijke stoffen

Heel wat zaken die in grote hoeveelheden verwerkt worden, worden ingedeeld en krijgen een code. Ook transporgevaarlijke stoffen worden ingedeeld en gecodeerd. Basiskennis van de indeling is essentieel. Het vervoer van transportgevaarlijk afval begint immers bij het toekennen van de correcte UN-nummers. Daaruit volgen dan weer de correcte verpakkingsregels.