Artikel

Meervoudige Chemische Sensitiviteit: stand van zaken

Mensen die lijden aan Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) beweren ziek te worden van diverse chemische stoffen en/of geuren. Ze kunnen daardoor nauwelijks nog een normaal leven leiden, omdat deze stoffen in onze maatschappij bijna overal aanwezig zijn. Over het bestaan en de oorzaken van MCS is echter nog steeds veel discussie. Een stand van zaken.

De opsporing van chemische kankerrisico’s in de bedrijven

De strijd tegen het kankerrisico is voor veel bedrijven een heel intense klus, die een gestructureerde aanpak vraagt. Het INRS (Frankrijk) publiceerde onlangs een dossier om de bedrijven te helpen bij de strijd tegen het kankerrisico bij chemicaliën. Deze opsporing is niet alleen de taak van de bedrijven, ook de rol van de andere actoren op het terrein, zoals de arbeidsgeneesheren, moet worden verbeterd.

Fosforzuur op het wegdek

Op dinsdag 4 april 2006 reed een vrachtwagen achteraan in op een tankwagen op de Brusselse binnenring. Ruim 5000 liter van een bijtend mengsel van fosforzuur (hoofdbestanddeel), zwavelzuur en sulfaten kwam op het wegdek terecht. Hoe gevaarlijk is fosforzuur? Wat zijn de gevolgen voor de menselijke gezondheid na blootstelling?

GHS sloopt de chemische toren van Babel

Wereldwijd worden verschillende classificaties van chemische stoffen gebruikt. Het Globally Harmonized System (GHS) van de Verenigde Naties wil één classificatiesysteem maken voor de classificatie en etikettering van deze stoffen en voor de bijhorende veiligheidsinstructiekaarten. Er wordt volop gewerkt aan de classificatie maar PreventFocus licht u al de historiek, principes en stand van zaken toe.

Blootstelling aan lasrook

Lassen is een veel voorkomende activiteit in verschillende sectoren. Bij het lassen van roestvrij staal zijn er specifieke risico’s in het spel. Het laboratorium voor industriële toxicologie van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk heeft een aantal metingen uitgevoerd naar de blootstelling aan de lasrook bij het lassen van roestvrij staal 

Risico's in miniatuurverpakking

De laatste jaren is de nanotechnologie aan een ware opmars bezig. De techniek die minuscule deeltjes gebruikt voor toepassingen allerhande, is in volle ontwikkeling én betekent big business. Maar over de gezondheidsrisico’s is nog bitter weinig geweten. Een en ander wordt duidelijk uit het vierde Nanoforum-rapport ‘Benefits, risks, ethical, legal and social aspects of nanotechnology’ van juni 2004. Nanoforum is een thematisch netwerk dat door de Europese Commissie gesponsord wordt.