Artikel

Gebruik van cytostatica in de ambulante zorg

Cytostatica worden frequent gebruikt bij de behandeling van kanker. Het gebruik heeft mogelijke nadelige effecten voor de gezondheid van de werknemer die in contact komt met deze middelen en hun uitscheidingsproducten. In dit artikel vindt men een overzicht van de gevaren en van de maatregelen die men kan nemen om zich ertegen te beschermen.

Frankrijk: aanbevelingen voor een duidelijkere wetgeving over chemische agentia

De reglementering rond veiligheid en gezondheid op de werkvloer staat in Frankrijk verspreid over een groot aantal bronnen. Een rapport (rapport Frimat) stelt voor om het beleid inzake de blootstelling aan chemische producten op een hoger niveau te brengen. Het rapport geeft een aantal suggesties die ook in de Belgische context zinvol zijn. 

ECHA: aanbevelingen voor grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn belangrijk voor de bescherming van werknemers bij het werken met chemische agentia. De Europese Commissie en ECHA hebben een akkoord gesloten over deze grenswaarden.  

Koolstofmonoxide: verraderlijk en gevaarlijk

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos en reukloos gas. Het is niet irriterend, waardoor inademing van schadelijke en zelfs dodelijke hoeveelheden onopgemerkt kan gebeuren. CO veroorzaakt nog vaak ongevallen. Welke preventiemaatregelen moet men nemen?

 

Begaste containers: de oplossingen liggen niet voor het grijpen

Containers die gebruikt worden voor transport over lange afstand, worden vaak ontsmet voor ontscheping om de ontwikkeling van allerhande ongedierte tegen te gaan. De eindgebruiker die dergelijke zeecontainers opent, kan dan ook geconfronteerd worden met schadelijke uitwasemingen. Hoe ernstig is het probleem en hoe kan dit verholpen worden? Een literatuurstudie uitgevoerd door het Europese Agentschap veiligheid en gezondheid op het werk1 geeft wat indicaties.

SiO2: geen afzwakking van de reglementering in de VS

Silicium is een chemisch element dat behoort tot de koolstofgroep. Het is het hoofdbestanddeel van glas en dankzij zijn halfgeleidende eigenschappen is het een uitstekend materiaal voor de productie van zonnecellen. Sommige vormen ervan zijn echter schadelijk voor de gezondheid. In de VS ging daarom een strengere reglementering in over het gebruik van kristallijn siliciumdioxide.

Nanomateriaal, onzichtbaar klein met eindeloze toepassingen

Nanomaterialen zijn erg kleine deeltjes die heel wat technologische mogelijkheden opleveren, maar ook gevaren met zich meebrengen. Bij het werken met en het vervoeren van het materiaal moet dus een bepaalde voorzichtigheid aan de dag gelegd worden.

Preventiemaatregelen bij het gebruik van minerale wol

De “Mineral Wool Association Benelux” (MWA), een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten van glaswol en rotswol, stelt tips en preventiemaatregelen voor op de website “mineralewol.be”.

Goede praktijken ter verbetering van de veiligheid bij het laden en lossen van vloeibare chemische stoffen

Het laden en lossen van vloeibare chemische stoffen is een courante activiteit in chemische fabrieken. Uit een onderzoek van de NACD (Amerikaanse Vereniging van Chemische Distributeurs) blijkt dat er in 2016 in Amerika om de 8,4 seconden ruim 31,9 miljoen ton producten geleverd werden. Er gaat weinig aandacht naar de risico’s bij laden en lossen aangezien dit eenvoudige procedures zijn in vergelijking met complexere chemische processen in fabrieken. Maar deze activiteiten, waarbij grote hoeveelheden chemische stoffen betrokken zijn, kunnen ernstige gevolgen hebben zoals een brand, explosie, lek of het vrijkomen van giftige of gevaarlijke stoffen die kunnen leiden tot ziekte, letsel, invaliditeit of overlijden. 

Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte een analyse van 13 incidenten met gevaarlijke stoffen in de periode 2016 – 2017.  Bij elk van de incidenten zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In drie gevallen ontstond er brand. De directe oorzaken hadden vooral te maken met overdruk of met een menselijke handeling.