Werknemersinformatie

Levend verbrand na een explosie van een vat dat primer bevat

Een arbeider is gestorven drie maanden nadat hij zwaar verbrand raakte tijdens het waterdicht maken van een dak. Wat had hij kunnen doen om het ongeval te vermijden?

Gigantische brand bij Chemie-Pack

Iets meer dan een jaar geleden brak brand uit bij Chemie-Pack in het Nederlandse Moerdijk. In dat bedrijf worden chemische stoffen verwerkt, verpakt en opgeslagen. De brand legde het volledige bedrijf in de as en zorgde ervoor dat de hele buurt moest ontruimd worden. Meteen na het voorval ging een onderzoeksgroep aan het werk. Deze onderzoeksgroep onderzocht de oorzaken van de brand en deed verschillende aanbevelingen voor de toekomst.

De risico's van de benzine

Benzine wordt vooral gebruikt als brandstof, maar er zijn nog andere toepassingen in de industrie. Benzine in vloeistof- of dampvorm is uiterst ontvlambaar en kan zich over grote afstanden verspreiden. Het is bovendien een mogelijk kankerverwekkende stof voor de mens (groep 2B) op grond van de componenten.