Werknemersinformatie

Brand voorkomen

Niemand blijft onberoerd bij een woningbrand waarbij mensen zijn omgekomen. Vaak beseffen we dat het ons ook zou kunnen overkomen. Een goed besef van de oorzaken en kennis van de maatregelen zijn absoluut noodzakelijk om brand te voorkomen of om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Voorkomen van ontstekingsbronnen in explosieve atmosferen

In explosieve atmosferen zijn er diverse energiebronnen die kunnen leiden tot een ontvlamming in de atmosfeer. Een ontstekingsbron wordt actief genoemd wanneer ze voldoende energie bezit om een dergelijke atmosfeer te doen ontvlammen.

Gestapeld linnen vliegt in brand

In een wasserij vatte een stapel linnen vuur. De gevolgen bleven gelukkig beperkt.

Rust je woning uit met een blusdeken

Als je nog geen blusdeken in huis hebt, moet je misschien overwegen er een aan te schaffen. Dit blusmiddel is verplicht op bepaalde werkplekken en kan ook erg nuttig zijn in privéwoningen.

Vluchtige organische stoffen: betere kennis voor betere bescherming

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn stoffen die worden gekenmerkt door hun hoge volatiliteit. Dit betekent dat ze dampen afgeven, zelfs bij een gewone werkdruk en een gewone temperatuur. Ze kunnen zich dus gemakkelijk in gasvorm in de omgeving verspreiden. VOS zijn samengesteld uit ten minste één koolstofelement en een of meer van de volgende elementen: waterstof, halogeen, zuurstof, zwavel, fosfor, silicium of stikstof. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid. Het is dus best je erover te informeren, zodat je je er beter tegen kunt beschermen.

Ernstig verbrand door explosie brandstoftank

Een werknemer was bezig met het afbreken van een oude brandstoftank toen die explodeerde. De man werd zwaar verbrand, maar hij mag van geluk spreken dat hij het overleefde. Wat gebeurde er precies en waarom?

Leerling verbrand bij het overgieten van benzine

Een leerling liep ernstige brandwonden op doordat er tijdens het overgieten van benzine dampen waren ontvlamd. Een kachel was de ontstekingsbron. Hoe had men dit ongeval kunnen voorkomen?

Hoe bedien je een brandblusser

Wanneer er brand uitbreekt, is het belangrijk dat je weet hoe je een brandblusser moet bedienen, zodat je weet hoe je snel en doeltreffend kan ingrijpen. Er bestaan echter verschillende types brandblussers voor verschillende soorten branden. Een woordje uitleg.

Brand: veilig evacueren!

Een brand in een bedrijf kan in enkele minuten tijd een dramatische afloop hebben. Daarom is het van levensbelang dat je meteen op de juiste manier reageert en niet in paniek raakt. Een goede kennis van hoe je moet tewerk gaan bij een evacuatie helpt om adequaat te reageren en zo levens te redden.

Wat betekent "de branddriehoek"?

Brand is een chemische reactie die ontstaat als er drie elementen gelijktijdig aanwezig zijn: een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron (energie). De combinatie van deze elementen wordt vaak voorgesteld in een 'branddriehoek'. De drie elementen moeten samen aanwezig zijn. Van het ogenblik dat één van de drie elementen wordt weggenomen, kan er geen brand meer ontstaan, of dooft het vuur. Dit vormt meteen ook de basis van alle brandbestrijdingstechnieken.