Praktijkdocumenten

preventMemo - Brandbestrijdingsdienst

preventMemo - Brandbestrijdingsdienst

De brandbestrijdingsdienst neemt een belangrijke rol op bij de organisatie van de brandpreventie in een onderneming. Het is aan de werkgever om te bepalen hoeveel en welke personen (ten minste één iemand) de brandbestrijdingsdienst vormen en te zorgen voor de nodige opleiding en middelen.

preventMemo – Risicoanalyse brand

preventMemo – Risicoanalyse brand

Brandpreventie begint met het maken van een risicoanalyse. Bij een dergelijke analyse is het van belang om rekening te houden met de mogelijke oorzaken van brand en de verschillende factoren die het brandrisico beïnvloeden. Een regelmatige bijsturing van de analyse, zeker in geval van wijzigingen, is noodzakelijk.

preventMemo - Werken in besloten ruimten

preventMemo - Werken in besloten ruimten

Besloten ruimten zijn zeer risicovolle werkplaatsen. De verschillende risico’s en de meestal nauwe of moeilijk te bereiken vluchtweg maken een grondige voorbereiding en een goede begeleiding noodzakelijk.

PreventMemo - Explosierisico's beheersen

Een explosie heeft doorgaans catastrofale gevolgen. Voor het beheersen van explosierisico's is het noodzakelijk om een goede analyse te maken en ruimten met een mogelijk explosiegevaar te identificeren. De zogenaamde ATEX-regels bieden een kader voor het uitwerken van beheersingsmaatregelen.

Brandreactie van bouwmaterialen

Overzicht van de brandklassen voor bouwmaterialen (reactie bij brand) en de brandprestatiecodes.