Wetgeving

Verzwakkingen in brandwerende wanden

Brandwerende wanden in gebouwen kunnen hun doeltreffendheid verliezen door openingen zoals voor deuren, leidingen, kabels,… Hoe kunnen we deze verzwakkingen in de compartimentering herkennen en voorkomen?

Artikel 52 ARAB is (bijna) verdwenen

Het verschijnen van het KB Brandpreventie (KB van 28 maart 2014, BS van 23 april 2014) betekent nog niet het definitieve einde van artikel 52, ondanks het feit dat er wel verschillende onderdelen opgeheven zijn. Wat is de exacte toestand?

KB Organisatie brandpreventie

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 bevat bepalingen voor de organisatie van de brandpreventie op het werk. Het KB legt een risicoanalyse op en het nemen van maatregelen om brand te voorkomen of te beperken. Het brandpreventiedossier is het centrale document voor het bijhouden en actualiseren van de informatie.

Automatische brandmeldinstallaties: norm 7240 is uitgebreid met deel 14

De normenreeks ISO 7240 behandelt automatische brandmeldinstallaties. De norm is uitgebreid met een deel 14 over het ontwerp, de installatie, het gebruik en het onderhoud van automatische brandmeldinstallaties. De norm somt de eisen op voor een goed ontwerp en geeft aan dat de installatie correct moet onderhouden worden door een competent persoon.

Selectie van Eurocodes voor de berekening van de brandweerstand van bouwelementen

Op 11 juni 2013 verscheen het Ministerieel besluit van 17 mei 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen. Het MB bepaalt welke Eurocodes gebruikt kunnen worden om de brandweerstand van bouwelementen te bepalen.

Vernieuwing van het ARAB artikel 52

Artikel 52 uit het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) over brand vormt reeds decennia lang de basis voor de organisatie van de brandpreventie in de bedrijven. Achter de schermen wordt er reeds geruime tijd gewerkt aan een nieuwe wetgeving en twee ontwerpteksten liggen klaar. In september 2012 bracht de Hoge Raad Brand en Ontploffing advies uit over deze ontwerpen.

KB Basisnormen brand aangepast

Op vrijdag 21 september 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994, beter gekend als de basisnormen brand. Deze nieuwe voorschriften zijn van toepassing op alle nieuwe gebouwen waarvoor de aanvraag voor bouwvergunning na 30 november 2012 wordt ingediend.

Uitdoofscenario voor gebruik van halonen in ‘kritische toepassingen’

Halonen, gassen die gebruikt worden bij brandbestrijding, mogen momenteel nog voor een beperkt aantal toepassingen gebruikt worden. Maar daar komt eind dit jaar verandering in.

Een noodknop aan de nooduitgang?

Meer en meer fabrieken sluiten in- en uitgangen van het bedrijf hermetisch af om inbraken en diefstallen te voorkomen. Ook nooduitgangen zijn vaak afgesloten en voorzien van een noodknop die de deur automatisch opent. Is zo’n systeem niet in strijd met de regelgeving rond evacuatie en brandgevaar? Mogen nooduitgangen wel afgesloten worden?

Brandreactie van bouwproducten: naar een uniforme Europese regelgeving

De brandveiligheid van een gebouw hangt voor een groot deel af van de materialen die er gebruikt worden. In de EU wordt er gewerkt aan een uniform systeem.