Onderzoek

Economische impact van preventie in de bouwsector

In een moeilijke economische context zijn de kosten-batenanalyses die gebaseerd zijn op mogelijk vermeden kosten, weinig overtuigend. Een preventiedienst voor de bouwsector in Frankrijk heeft een studie uitgevoerd over de economische impact van preventie. Daarbij werd het rendement berekend op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde winst. De methode is in alle sectoren toepasbaar en spoort bedrijven ertoe aan bij hun operationele keuzes rekening te houden met veiligheid op grond van een economische logica.

: Bouw

Slipweerstand van vloeren beïnvloeden

De slipweerstand van vloeren is afhankelijk van vele factoren: de oppervlakteruwheid, de slijtage, de vervuiling, het onderhoud van de vloer,… Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) deed onderzoek naar wat precies de slipweerstand van een vloer kan beïnvloeden.

Toolboxen op de werf

Op bouwwerven zijn toolboxen goed ingeburgerd om werknemers te informeren en te laten praten en meedenken over hun veiligheid en gezondheid op het werk. De organisatie in de praktijk is niet altijd makkelijk. Het project toolboxlab.eu peilde naar de struikelblokken en behoeften van de mensen op het terrein. De resultaten worden gehanteerd voor het uitwerken van een aangepaste cursus en ondersteunend materiaal.

Contracteranto

In verschillende sectoren waar gewerkt wordt met contractors blijkt de communicatie niet steeds zonder problemen te verlopen. Vreemde werknemers verstaan vaak de instructies niet omdat ze de taal niet spreken. 

TOOLBOXLAB - Toolboxmeetings op de bouwwerven laten (her)leven

TOOLBOXLAB ontwikkelde een gratis, vierdaags opleidingsprogramma (incl. online platform), dat in een eerste fase werd uitgetest in de Belgische bouwsector. Op basis hiervan werd de opleiding dan verder uitgerold naar Roemenië, Bulgarije en Turkije. 

 

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling: vaak werken in slechte arbeidsomstandigheden

De omstandigheden waarin buitenlandse werknemers werken, zijn vaak heel wat slechter dan voor wie in eigen land werkt. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. In dit artikel bespreken we de belangrijkste conclusies van de Europese studie en we leggen ze naast een tweede onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van buitenlandse bouwvakkers in België.

Werkdruk in de bouw

Werkdruk en stress, het zijn geen nieuwe elementen op de werkvloer. En ook niet op de bouwwerf. De SERV heeft een informatiedossier uitgebracht over werkdruk in de bouw, met cijfers én tips voor het terugdringen van de factoren die werkstress veroorzaken.
: Bouw

Fysieke belasting: gipsplaten in de bouwsector

Het handmatig verwerken van gipsplaten in de afbouw brengt heel wat fysieke belasting met zich mee. Nederlandse onderzoekers gingen na wat de risico’s zijn bij het werken met gipsplaten van verschillende breedte en zwaarte.